РЗИ - Плевен разпореди противоепидемични мерки по повод обявената грипна епидемия

Прекратиха свижданията в лечебните заведения, преустановява се дейността на женските и детските консултации

Предвид достигане на епидемично ниво на заболеваeмост от грип и ОРЗ за област Плевен и решение на Областната оперативна група, директорът на РЗИ-Плевен със заповед № РД-01-35/25.01.2019г. обяви епидемична обстановка по отношение на грип и ОРЗ на територията на областта, считано от 26.01.2019г. с прекратяване на учебните занятия в училищата, считано от 28.01.2019г. до 04.02.2019г. включително.

Въвеждат се следните противоепидемичните мерки:

Ограничаване на масовите и обществени мероприятия, на организирани мероприятия в детските, учебни и социални заведения.

Прекратяване на плановите операции в лечебните заведения за болнична помощ на територията на област Плевен.

Разширяване на легловия капацитет на вътрешните и детски отделения в лечебните заведения за болнична помощ, с оглед приемането на насочените за хоспитализиране пациенти с грип и/или исложнения.

Преустановяване на свижданията и засилване на мерките за предпазване от вътреболнично заразяване с грип и ОРЗ в лечебните заведения за болнична помощ на територията на област Плевен.

Преустановяване дейността на женските и детските консултации на територията на област Плевен.

Преустановяване извършването на профилактичните прегледи и имунизации.

Осъществяване на филтър в детските заведения за недопускане на заболели от ОРЗ и грип.

Извършване обслужване на болните от ОРЗ и грип по домовете от страна на ОПЛ.

Прекратяване на учебните занятия в училищата на територията на област Плевен, считано от 28.01. до 04.02.2019г. включително.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"