Вижте графика за посещения на мобилните екипи на ОДМВР – Плевен през февруари

Служитеи на ОДМВР – Плевен ще посетят редица населени места в областта

За подобряване на дейността по опазване на обществения ред и изпълнение на мероприятията, заложени в план на МВР и план на ОДМВР-Плевен за противодействие на конвенционалната престъпност през месец февруари мобилен екип от служитеи на ОДМВР – Плевен ще посети населени места в областта.

Приемът на граждани ще се осъществи в следния график:

1 февруари - Населени места към Второ РУ Плевен

Село Ясен – 09.30 часа  – читалището в село Ясен;
Село Дисевица – 10.30 часа – кметството на село Дисевица;
Село Търнене – 11.30 часа – кметството на село Търнене.

8 февруари - Населени места към Второ РУ Плевен

Село Къшин – 09.30 часа - кметството на село Къшин;
Село Брестовец - 10.30 часа - читалището на село Брестовец;
Село Къртожабене - 11.30 часа – кметството на село Къртожабене.

15 февруари - Населени места към Второ РУ Плевен

Село Ралево -09.30 часа - кметството на село Ралево; 

Село Ласкар – 10.30 часа - кметството на село Ласкар;
Село Николаево -11.30 часа - клуб на пенсионера в село Николаево.

22 февруари - Населени места към Второ РУ Плевен 

Село Тодорово - 09.30 часа – кметството на село Тодорово
Село Горталово – 10.30 часа - кметството на село Горталово
Село Беглеж – 11.30 часа - кметството на село Беглеж.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен