От Николаево информират за недостиг на средства за охрана, нужда от ремонт на улици и местния културен дом

Преписки са внесени до председателя на Общински съвет - Плевен, Мартин Митев и до кмета на Общината Георг Спартански

За неотложен ремонт на участъци от четвъртокласната пътна мрежа, системен недостиг на средства за охрана на общински обекти на територията на кметството и нужда от ремонт на покрива на местния културен дом информира Ваня Орозова - кмет на кметство Николаево. Преписки по трите въпроса са внесени до председателя на Общински съвет - Плевен, Мартин Митев и до кмета на Общината Георг Спартански.

Относно състоянието на пътни участъци в селото предложението от Ваня Орозова е в бюджета на Кметството за 2019 г. да бъдат заложени средства в размер на 10 000 лв. за неотложен ремонт на ул. „Христо Естев". Посочва се още, че към момента улиците „Хан Аспарух" и „Христо Ботев" в населеното място са в изключително лошо състояние, а за ул. „Васил Левски" проблемите касаят само малък участък. „В инвестиционната програма на Община Плевен са предвидели средства за ремонт на участък от пътя Ралево - Николаево - Ловеч. Настоявам част от тези средства да бъдат вложени за ремонт на участъка от с.Николаево до язовир „Николаево - 1" - границата с Община Ловеч, който участък е в лошо състояние“, пише кметът на с.Николаево.

В писмото относно недостиг на средства за охрана на общински обекти в Кметството се предлага в бюджета на населеното място за годината да бъдат планирани средства в общ размер 30 000 лв. „Добре ми е известно, че не е ангажимент на общините да осигуряват обществения ред, спокойствието и защитата на имуществото, но моля да обърнете внимание на факта, че на територията на с.Николаево от м. април 2007 г. има реално присъстващи въоръжени патрули всяка нощ, без изключение, договорите преминават предварителен финансов контрол и има пълна яснота - документална и визуална, за какво се използват средствата. Населеното място е с урбанизирана територия 1008 дка, 16 км. реална улична мрежа и голям брой обекти общинска собственост/сгради - кметство, КПХУ, читалище, училище, фурна, здравна служба, сграда в парк, складова база на кметството, два гробищни парка и шест язовира, които обекти не са в близост един до друг“, информира Ваня Орозова. Тя посочва също, че в резултат на тази охрана многократно са отчитани отлични резултати - няма посегателства върху общинска собственост, има добър обществен ред, а битовите кражби са рядкост. Обръща се внимание и на това, че таксата по договора се актуализира веднъж на 2-3 години, независимо от промените в минималната работна заплата и осигурителните вноски, и, че в Николаево от 2012 г. няма назначен инспектор по обществения ред.

С писмо до председателя на Общинския съвет и до кмета на Общината от Николаево информират и за необходимост от неотложен ремонт на покрива на местния културен дом. Заради теч стаите на библиотеката на втория етаж са неизползваеми, се казва в преписката от населеното място и се предлага в бюджета им за 2019-та да бъдат заложени 4 000 лв. за текущ ремонт на покрива на сградата.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"