Младежите от Белица продължават в "Аз, предприемачът!"

Изработиха "Карта на предприемаческите възможности“

Младежите от Община Белица преминаха през второто обучение „Аз, предприемачът!", проведено от 18 до 20 януари 2019 г. в Добринище като част от проект „Предприемачество с планински релеф!“, изпълняван от Сдружение ВИА СИВИК в партньорство с НЧ „Георги Тодоров-1885“ - Белица, финансиран от ММС.
За начало младежите изработиха „Карта на предприемаческите възможности“ в района на Община Белица и сами се убедиха, че това е пъстра мозайка от възможности, които само трябва да видят по нов начин. След това генерираха още нови предложения за потенциален бизнес. Стигнаха и до трудния момент – да изберат с коя идея да се захванат. Треньорите ги подпомогнаха в този процес, като им представиха SMART модел за тестване постижимостта на бизнес идеята.
Младежите събираха вдъхновение и прозрение от Мъдростта на улиците в Добринище, докато накрая се сформираха пет екипа. Те работеха по предприемаческа идея, която има потенциал и ресурси да бъде развивана в региона – туризъм, услуги за свободното време, хотелиерство и ресторантьорство, традиции и обичаи, но им придадоха нов, младежки поглед и отпечатък.
Основната част от обучението беше фокусирано изцяло върху инструментите, които се използват в практиката от предприемачите, за да създадат дизайна на своята идея – бизнес канава, създаване на клиентски профил, извеждане на стойност и др. Те се движеха стъпка по стъпка по канавата, за да обмислят внимателно какви продукти и услуги да предложат на клиентите си, как да ги направят уникални, как да изградят собствен бранд така, че да станат разпознаваеми и търсени. Огледаха се за конкуренцията, а така също разпознаха партньори и набелязаха ресурсите, които са им необходими.   
И тъй като за всеки успешен предприемач е важно да умее да вижда и чува всякакви идеи, колкото и щури да са те, да ги приема, без да ги критикува и отрича, да ги комбинира и моделира така, че да се превърнат в иновации, то за това помогнаха техниките на импровизационния театър. „Да, и…“ – този принцип да приемеш чуждата идея и да я допълниш, за да я надградиш,  прилагаха младежите си и по-нататък в работата си по екипи. Това безспорно направи атмосферата в отборите по-спокойна и креативна.
Дойде ред и на презентиране на идеите пред потенциални инвеститори. Да разказваш интересно, но кратко, точно, ясно и въздействащо, се оказа никак не лесна задача. В това се убедиха и самите младежи. Сценичната треска и представяне пред публика те тренираха през техники на импровизационния театър. Кратки етюди отключиха самочувствието и повишиха увереността им, помогнаха преодоляването на страха от грешки.
След официалното презентиране на идеите си, младежите разбраха, че за да си убедителен, най-напред трябва самият ти силно да вярваш в собствената си идея, за да я разказваш разпалено, да я виждаш вече осъществена. Едва тогава пътят се нарежда и срещаш другите по него, които могат да ти помогнат. Има ли идея – пътища много, но липсва ли желание, се появяват „удобни“ оправдания и обяснения защо няма да стане.
Предприемачеството не е само начин на мислене, то е и действие. Защото идеите са на тези, които успеят да ги реализират. Затова поредната среща с младежите от Белица, на 4 и 5 март в Добринище, ще им даде възможност да изработят прототип и да тестват идеята си или част от нея, за да я проверят на практика. Дотогава всеки екип ще бъде подкрепен с онлайн обучение, за да доразвие модела си, а така също и ще ползват консултант в съответната област, който да им даде ценни конкретни съвети. /Виа Сивик/

Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"