Ученици от Плевен, Левски и Червен бряг сред призьорите в Националното ученическо състезание по икономика

Средношколци от 21 училища участваха в състезанието

Стопанска академия „Димитър А. Ценов” организира 32-то поредно издание на Националното ученическо състезание по икономика, което се проведе в две направления – „Предприемачество” и „Икономикс”. В състезанието участваха 117 ученици от 21 средни училища от Ботевград, Варна, Велико Търново (2), Враца (2), Габрово, Дряново, Левски, Луковит, Оряхово, Плевен, Пловдив, Полски Тръмбеш, Попово, Русе, Свищов, Севлиево, София, Стара Загора и Червен бряг. Състезанието бе организирано от Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността, съвместно с катедрите „Индустриален бизнес и предприемачество” и „Обща теория на икономиката”.

Приветствие към учениците и придружаващите ги учители, от името на академичното ръководство, поднесе гл. ас. д-р Юлиян Господинов – координатор „Образователен маркетинг” към АЦККВО. С пожелания за бързо и практично мислене, оригинални и иновативни идеи, приветствия към средношколците отправиха и ръководителите на катедрите-съорганизатори – доц. д-р Искра Пантелеева (катедра ИБП) и доц. д-р Людмил Несторов (катедра ОТИ). След официалното откриване на състезанието, учениците започнаха работа по зададените от катедрите казуси. Разпределени в различни аудитории по екипи или за индивидуално представяне, състезателите бяха подпомагани от 13 ментори, в лицето на асистенти, докторанти и изявени студенти от съответните катедри.

Състезанието в направление „Икономикс” бе индивидуално и всеки участник имаше възможност да избира дали да участва с есе или с тест. Катедрата-организатор подготви тест от 30 закрити въпроса, а за предпочелите да напишат есе бе определена темата „Моето бъдеще в икономиката на България”. В направлението се състезаваха 27 ученици от 11 и 12 клас на Старопрестолна професионална гимназия по икономика – В. Търново, Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски” – Стара Загора, Професионална гимназия по икономика „Иван Богоров” – Варна, Професионална гимназия по селско стопанство „Никола Пушкаров” – Попово и Професионална гимназия по техника и мениджмънт „Христо Ботев” – Ботевград. Журито за оценка на решения тест и представеното есе беше в състав доц. д-р Людмил Несторов – ръководител катедра, ас. Елица Пекова и докторант Таня Рисемова.

За най-добре представилите се участници на теста по „Икономикс” бяха връчени три награди, които завоюваха възпитаници на Старопрестолна професионална гимназия по икономика във В. Търново. С наградата на Ректора на Стопанска академия бе отличена Десислава Димитрова. На второ място се класирана Габриела Христова, а на трето – Кристиян Йорданов, които получиха награди от катедра ОТИ. При участниците с есе бяха връчени две награди от името на катедрата-организатор, които бяха присъдени на ученици от ПГСС – Попово. Първата награда завоюва Анна Марчева, а втора – Румяна Радомирова.

Направление „Предприемачество” предизвика 84 участници от 19 училища в 17 града. Сформираните 18 сборни екипа от различни училища, генерираха предприемачески идеи и оформиха предложения за разработване и предлагане на нов (подобен) продукт на българския пазар, съответстващ на традициите и възможностите (предмета на дейност) на „ТЕД-Производство” АД, и съдействащ за увеличаване на пазарния дял на дружеството. Заданието бе свързано с: избор на наименование и правна форма за регистриране на самостоятелно обособена фирма, чийто капитал е изцяло притежание на „ТЕД-Производство” АД; дефиниране наименованието на новия продукт; определяне на необходимите материални, финансови, човешки и др. ресурси, основните фирмени конкуренти и потенциални клиенти; формулиране на силните и слабите страни на дружеството, възможностите и заплахите; оформяне на виждане за прогнозни приходи и пазарен дял. Акцентът бе поставен върху оригиналното мислене и креативните способности на учениците да предлагат нови идеи за развитие на бизнеса и формулират възможни начини за повишаване на пазарния потенциал. В помощ на екипите бяха осем ментори, а презентациите на учениците оценяваше жури, председателствано от доц. д-р Искра Пантелеева. В състава на журито бяха преподавателите от катедра ИБП доц. д-р Сергей Найденов, гл. ас. д-р Зоя Иванова, гл. ас. д-р Емил Николов и представители на община Свищов: Борислав Замфиров – зам.-кмет „Стопанска, финансова политика и спорт”; д-р Кристиян Кирилов – председател на Общински съвет; Нина Йосифова – старши експерт „Общински поземлен фонд”. В направлението бяха връчени награди за 1, 2, 3 място, грамоти и специални награди.

Организаторите в направление „Предприемачество” проведоха и кръгла маса на тема „Бизнесът и образованието в областта на предприемачеството – перспективи и предизвикателства”, в която участваха преподаватели от катедра ИБП, ментори и представителни на практиката.

В рамките на 32-то Национално ученическо състезание се проведе и традиционната учебно-методическа среща с учители от участващите училищата. От страна на домакините, в работната среща участваха гл. ас. д-р Юлиян Господинов – координатор „Образователен маркетинг” към АЦККВО, ръководителите на катедрите-организатори в двете направления и доц. д-р Христо Сирашки – директор на академичните центрове за следдипломно и факултативно обучение. Двете страни дискутираха преподаването на икономически дисциплини в средните училища и възможности за продължаващо обучение, с които Стопанска академия може да бъде полезна на учителите.

Класиране в направление „ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО”

I място: Екип 16 (фирма „Шоколадът” ООД) – шоколадови изделия на база рошково брашно, подходящи за диабетици; ментор: Севджан Шабан, спец. „Индустриален бизнес и предприемачество”, III курс

Членове на екипа:

 1. Димитър Маринов – ПГСС „Никола Пушкаров” – Попово
 2. Виктория Азманова – 108 СУ „Никола Беловеждов” – София
 3. Циталия Дакова – ТГ „В. Е. Априлов” – Червен бряг
 4. Николета Димитрова – ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон” – В. Търново

II място: Екип 11 (фирма „Нежна сладост“ ООД)  нова линия продукти (бонбон, дребни сладки и рула), с нежен традиционен вкус от розово българско сладко; в опаковка напомняща за българската роза и за нейното изящество; ментор: докт. Борислав Боев, докторска програма „Икономика и управление (индустрия)”

Членове на екипа:

 1. Симона Николаева – ПГМЕТ „Ген. Иван Бъчваров” – Севлиево
 2. Юлия Големинова – ПГ по икономика „Рачо Стоянов” – Дряново
 3. Атанас Иванов – ПГЕЕ – Пловдив
 4. Таня Тодорова – СУ „Цанко Церковски” – Полски Тръмбеш
 5. Деница Николова – ПДТГ „Д. Хадживасилев” – Свищов

III място: Екип 13 (фирма „ТЕД-МЕД” ООД–  торта „Иглика” със структура и вкус на суха паста, пълнеж крем йогурт; ментор: Венцислав Очков, спец. „Индустриална бизнес икономика”, IV курс

Членове на екипа:

 1. Антоан Стефанов – ПГССТ „Н. Й. Вапцаров” – Левски
 2. Йоана Руменова – ПГИУ „Елиас Канети” – Русе
 3. Митко Люнгов – ПГЕЕ – Пловдив
 4. Петър Димитров – ТГ „В. Е. Априлов” – Червен бряг
 5. Цветелина Маринова – ПДТГ „Д. Хадживасилев” – Свищов

 

Специална награда на Община Свищов: Екип 9 (фирма „Бабините сладки” ЕООД) – продуктови линии за дребни традиционни сладки и три вида желирани бонбони с вкус на мед, куркума и мед, и плодове, на база екстракти от природата с лечебен ефект; в опаковки с дизайн, съдържащ традиционни български шевици;ментор: Еленка Маринова, спец. „Индустриален бизнес и предприемачество”, II курс

Членове на екипа:

 1. Валентин Бенев – ПГМЕТ „Ген. Иван Бъчваров“ – Севлиево
 2. Ренета Пашова – ПГ по икономика „Рачо Стоянов“ – Дряново
 3. Дарина Пенчева – СГ по икономика – В. Търново
 4. Милена Тодорова – СУ „Цанко Церковски” – Полски Тръмбеш
 5. Камелия Савова – ПДТГ „Д. Хадживасилев” – Свищов

Специална награда на „ТЕД-Производство“ АД - Свищов: Екип 3 (фирма „Маргарита“ АД“)  детски бисквитки „Ам-ам“ по нова рецепта, с натурални съставки, в екологична царевична опаковка, които  лесно се разгражда;ментор: Христо Стоянов, спец. „Индустриален бизнес и предприемачество“, II курс

Членове на екипа:

 1. Ивайло Милчов – СУ „Козма Тричков” – Враца
 2. Надежда Стоянова – ПГ по туризъм „Алеко Константинов” – Плевен
 3. Ренета Пунзарова – СГ по икономика – В. Търново
 4. Радостина Цветкова – ПГТМ „Христо Ботев” – Ботевград
 5. Цветелин Ненков – ПГСС „Сергей Румянцев” – Луковит
 6. Янислава Кръстева – СУ „Христо Ботев” – Оряхово

Грамота за най-оригинална идея: Екип 10 (фирма „Deluxe” ООД) –  биоактивни шоколадови бонбони „VOLEX” с пълнеж от течен шоколад, с предварително емулгиран полисорбитол и добавна биоктивна субстанция, богата на лактобацили и бифидобактерии, което съдейства за достигане на концентрация от над 10 милиарда активни млечнокисели бактерии; ментор: Еленка Маринова, спец. „Индустриален бизнес и предприемачество”, II курс

Членове на екипа:

 1. Хакан Чирак – ПГМЕТ „Ген.Иван Бъчваров” – Севлиево
 2. Teoдор Вълев – ПГ по икономика „Рачо Стоянов” – Дряново
 3. Петър Петров – ПГЕЕ – Пловдив
 4. Десислава Петрова – СУ „Цанко Церковски” – Полски Тръмбеш
 5. Александра Петкова – ПДТГ „Д. Хадживасилев” – Свищов

Грамота за най-приложима идея: Екип 6 (фирма „Дунав” АД)  два продукта – кексче за диабетици с подсладител „Стевия” във формата на лодка  и шоколадова лодка върху солена твърда бисквитка; ментор:Йоан Димитров, спец. „Индустриален бизнес и предприемачество”, II курс

Членове на екипа:

 1. Стефан Алексиев – СУ „Козма Тричков” – Враца
 2. Ива Славева – ПГ по туризъм „Алеко Константинов” – Плевен
 3. Тереза Тодорова – СУ „Цанко Церковски” – Полски Тръмбеш
 4. Тодор Ценов – ПГТМ „Христо Ботев” – Ботевград

Грамота за най-добра презентация: Екип 8 (фирма „Сладката страна на мечтите” ООД) – торта от три блата:  сладолед с вкус на манго, вкус на  шоколадов мус и вкус крем брюле; ментор: докт. Нина Костадинова, докторска програма „Икономика и управление (индустрия)“

Членове на екипа:

 1. Васил Миличев – ПТГ „Д-р Никола Василиади” – Габрово
 2. Кристияна Кръстева – ПГ по туризъм „Алеко Константинов” – Плевен
 3. Зорница Атанасова – СГ по икономика – В. Търново
 4. Румен Стефанов – СУ „Цанко Церковски” – Полски Тръмбеш
 5. Анюта Кирова – ПДТГ „Д. Хадживасилев” – Свищов


Снимка на Деня

Кадетите на ТСК – Русе със злато от Държавното отборно първенство в Хасково