Предстои ремонт на футболното игрище на СУ "Иван Вазов“, предлагат промяна на цената за ползването му

Комисии в Общинския съвет обсъждат предложение за промяна в наредбата за местните такси и цени на услугите

С писмо до председателя на Общински съвет - Плевен, Мартин Митев директорът на Средно училище "Иван Вазов" - гр. Плевен, предлага промяна в Наредба №17 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Общината.

"Става дума за регламентиране на такса за ползване на Многофункционалното спортно игрище в училището поради предстоящ основен ремонт на спортното съоръжение. Предложението ще бъде обсъдено този месец в две от постоянните комисии в Общинския съвет - ПК по „Бюджет и финансова политика“ и ПК по „Младежки дейности, спорт и туризъм““, информира Мартин Митев.

Предложението от СУ "Иван Вазов" е публикувано на страницата на Общинския съвет - https://obs.pleven.bg/, раздел „Заседания“ - „Заседания на постоянни комисии“ - за месец март 2019 - https://obs.pleven.bg/bg/materiali-za-zasedaniya-na-postoyanni-komisii-za-mesets-mart-2019-g. В него Димитър Митев - директор на училището, посочва следното: "Във връзка с осъществяване на основен ремонт на футболното игрище /подмяна на тревна настилка, оградни мрежи и осветление/ на територията на СУ "Иван Вазов" със средства от бюджета на училището, се обръщам към Вас с предложение за промяна на точка 6, Раздел III на Приложение 4 в Наредба №17 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Плевен.“ Предлаганите промени са съответно следните:

- за ползване на футболното игрище за 1 ч. - 40 лв.

- за ползване на футболното игрище за 5 ч. - 175 лв.

- за ползване на футболното игрище за 10 ч. - 300 лв.

- за ползване на футболното игрище за 15 ч. - 375 лв.

- за ползване на футболното игрище за 20 ч. - 400 лв.

Съгласно действащия в момента текст на общинската Наредба №17, ползването на Многофункционално спортно игрище в СУ „Иван Вазов“ от учащи е безплатно, а за неучащи таксата е 25 лв. на час с ДДС.

Двете комисии, които ще обсъждат предложението, заседават в началото на следващата седмица.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен