Отложената точка за дофинансиране на маломерни паралелки в три общински училища на вниманието на съветниците

Предложението ще стои на вниманието на общинските съветници в Плевен този месец

Предложението за дофинансиране на съществуващи маломерни паралелки в три училища на територията на община Плевен, отложено от дневния ред заседанието на Общинския съвет през февруари, ще стои на вниманието на общинските съветници в Плевен този месец. Постъпилите в общинска администрация искания са от директорите на СУ "Анастасия Димитрова" - гр. Плевен, СУ "П.Яворов" - гр. Плевен и ОУ „Отец Паисий" - с. Опанец. Става дума за разрешения по смисъла на чл.69 от Наредба за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, за продължаване съществуването на маломерни самостоятелни или слети паралелки през учебната 2018/2019 година.

Предложението, внесено този месец до местния законодателен орган, е с корекция в размера на финансовите средства за всяко едно от трите учебни заведения. Предложените суми за дофинансиране са съответно следните: за СУ "Анастасия Димитрова" - 321.80 лв., за СУ "П.Яворов" - 321.80 лв. и за ОУ „Отец Паисий", с. Опанец - 643.60 лв.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен