Комисии в ОбС - Плевен ще разгледат искане за отпускане на средства във връзка с конкурса "Гена Димитрова"

Предложението е внесено от Ивайло Атанасов - председател на читалищното настоятелство

Писмо с предложение Общински съвет - Плевен да гласува отпускане на финансови средства в размер на 2000 лв. на читалище "Съгласие 1869" срещу съответните договорни отношения във връзка с предстоящото издание на Конкурса за млади оперни певци с международно участие "Гена Димитрова", е постъпило в деловодството на местния парламент. Предложението е внесено от Ивайло Атанасов - председател на читалищното настоятелство и е адресирано до председателя на Общинския съвет Мартин Митев. Преписката е разпределена за обсъждане в три от постоянните комисии - ПК по „Бюджет и финансова политика“, ПК по „Образователна политика и читалищна дейност” и ПК по “Култура, вероизповедания и международна дейност“. Заседанията предстоят в началото на следващата седмица.

В писмото си Ивайло Атанасов посочва, че от 19 до 23 май 2019 г. в Плевен ще се проведе Конкурс за млади оперни певци с международно участие "Гена Димитрова", като информира, че всички прослушвания в туровете, както и концертът на лауреатите ще бъдат в зала "Емил Димитров" на читалището. „Съгласно договор между читалището и Плевенска филхармония, ние предоставяме в определени параметри залата за репетиции и концерти на Филхармонията. В този смисъл, дейности извън горепосочените /репетиции и концерти/ не се включват в тези параметри. Тяхното провеждане би трябвало да бъде възмездно или читалище "Съгласие 1869" да бъде част от спонсорите на конкурса, което по обективни причини не е възможно. В тази връзка Ви предлагам, ако всички изяви /прослушвания, турове и т.н./ извън репетиционната и концертна дейност на филхармонията бъдат в читалище "Съгласие 1869", ОбС - Плевен да гласува отпускането на сумата от 2000 лв. на читалището, срещу съответните договорни отношения“, се казва в писмото от „Съгласие“. Пълният текст на писмото е публикуван на страницата на ОбС - Плевен - https://obs.pleven.bg/, раздел „Заседания“ - „Заседания на постоянни комисии“ - за месец март 2019 - https://obs.pleven.bg/bg/materiali-za-zasedaniya-na-postoyanni-komisii-za-mesets-mart-2019-g