Борислав Дамянов встъпи в длъжност заместник-районен прокурор на Плевен

Той е назначен на длъжността с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет

Борислав Дамянов встъпи в длъжност замeстник на административния ръководител – заместник-районен прокурор на гр.Плевен. Актът за встъпване беше тържествено връчен от Ваня Савова – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Плевен, в присъствието на районния прокурор Пламен Петков и състава на Районна прокуратура - Плевен.

Борислав Дамянов е назначен на длъжността с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 160, във връзка с чл. 168, ал. 3 от ЗСВ. Прокурор Дамянов има над 15 години юридически стаж, от които 13 години като прокурор в Районна прокуратура – Плевен.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен