Дофинансират маломерни паралелки в три общински училища

Исканията са постъпили от СУ "Анастасия Димитрова" - гр. Плевен, СУ "П.Яворов" - гр. Плевен и от ОУ „Отец Паисий" - с. Опанец

Дофинансираие на съществуващи маломерни паралелки в три училища на територията на община Плевен одобри на днешното си заседание Общинският съвет на Плевен. Исканията са постъпили от СУ "Анастасия Димитрова" - гр. Плевен, СУ "П.Яворов" - гр. Плевен и от ОУ „Отец Паисий" - с. Опанец.

Искането от директора на СУ "Анастасия Димитрова" е за разрешение за съществуване на паралелка първи клас с 9 ученици, която е единствена в училището. Общият брой на учениците в паралелките I - VII клас е 90.

Искането от СУ "П.Яворов" е за съществуване на профилирана паралелка 10 клас с 9 ученици, която е с икономическа насоченост. В искането си директорът декларира, че разполага с осигурени средства за обезпечаване на учебния процес извън определените единни разходни стандарти и не желае финансиране за разликата от 10 ученици до изискуемия минимум от 18 деца.

В третото искане от ОУ „Отец Паисий" - с. Опанец става дума за съществуването на слята паралелка първи и втори клас от 8 ученици и трети клас самостоятелна паралелка с 5 ученици. В искането се допълва, че с решения на Общинския съвет от септември и октомври миналата година в училището е разрешено сформиране на маломерни и слети паралелки с по-малко от 10 ученици и са одобрени средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по ЕРС за учебната 2018/2019 г. Директорът на училището уведомява също, че в посочените класове са напуснали по един ученик и съответно толкова трябва да бъдат дофинансирани, за да продължат паралелките да съществуват.

Общинският съвет разреши да продължи съществуването на маломерните и слети паралелки в трите общинските училища през учебната 2018/2019 година и гласува допълнителни финансови средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по единни разходни стандарти. За СУ "Анастасия Димитрова" допълнителното финансиране в размер на 321,80 лв., за СУ "П.Яворов" - 321, 80 лв., за ОУ „Отец Паисий" - с. Опанец - 643,60  лв. Общият размер на сумата за обезпечаване на учебния процес на сформираните маломерни и слети паралелки и тяхното дофинансиране в трите учебни заведения за учебната 2018/2019г. е в размер на 1287 лв. Средствата ще бъде осигурени от резерва за непредвидени и неотложни разходи от бюджета на Общината за 2019 година.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен