МУ-Плевен организира седмото поредно лапароскопско училище за студенти

То ще се проведе в рамките на два дни

Тази година МУ-Плевен организира 7-мото поредно лапароскопско училище за студенти в Телекомуникационния ендоскопски център. То ще се проведе в рамките на два дни – 4 и 5 април, през които участниците ще имат възможността да се запознаят с лапароскопската хирургия, както и да придобият практически умения. Участие ще вземат 19 студенти от всички медицински университети в страната, 8 от които са активни участници. Училището ще започне с Хирургия на живо - предаване в реално време на операция, извършена с роботизираната система Da Vinci на жена с карцином на сигмовидното черво и киста на яйчника, като оператори ще бъдат проф. д-р Славчо Томов и доц. д-р Добромир Димитров.

Програмата ще продължи с теоретична част - лекции, въвеждащи в лапароскопската хирургия, които представят апаратурата,предимствата, както и някои основни техники при оперативни интервенции. Лектори ще бъдат чл.-кор. проф. д-р Г. Горчев, проф. д-р С. Томов, проф. д-р Т. Делийски, доц. д-р Д. Димитров, д-р Цв. Иванов, д-р М. Караманлиев, д-р Е. Филипов, както и гост-лектор д-р И. Живков от МБАЛ София. За първи път тази година се включва практическо обучение на иновативната роботизирана система Da Vinci, позиционирана в Телекомуникационния ендоскопски център.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен