Областният управител Мирослав Петров се завърна от тридневната си визита в Брюксел

Посещението в централата на Европейската комисия бе организирано от Представителството на европейската институция у нас

Областният управител Мирослав Петров се завърна от тридневната си визита в Брюксел. Посещението в централата на Европейската комисия бе организирано от Представителството на европейската институция у нас. „Бъдещето на Европа”, „Многогодишната финансова рамка”, „Бъдещето на общата селскостопанска политика”, „Кохезионната политика 2021-2027” бяха само част от темите, обсъждани в рамките на работната програма. Дискутирана бе и изключително актуалната тема за Брекизт, по която областните управители, получиха информация от Ивайло Яйджиев – част от работната група за подготовката и провеждането на преговори с Обединеното кралство.

Посредством видеоконферентна връзка от Люксембург Велина Пендоловска – Генерална дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните” представи политиката на ЕС в областта на здравеопазването, с акцент върху България. Част от работния панел на програмата бе и темата за предстоящите евроизбори. Началникът на отдел „Международни отношения, корпоративни комуникации и центрове Европа Директно” в Генерална дирекция „Комуникации” представи презентация на тема „Как да комуникираме Европейските избори”, а акцентите в европейската политика за заетост бяха представени от Адриана Сукова – заместник-генерален директор в „Гене3рална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване”.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен