Община Плевен повишава изискванията за разрешителни за преместваеми съоръжения и летни градини

Мисия

09-04-2019, 17:00

Снимка:

община Плевен

Автор:

pleven.utre

Всичко от Автора

Съоръженията при заварено положение ще трябва да се приведат до 1 април 2020 г. в съответствие със ЗУТ

Във връзка с последните промени в Закона за устройство на територията /ЗУТ/, конкретно параграф 46 от преходните и заключителни разпоредби и чл. 56 от Закона, се повишават изискванията за издаване на разрешителни за летни градини, както и за поставяне на преместваеми съоръжения от различен тип. Това обяви главният архитект на Община Плевен Светослав Митев.

Съгласно промените разрешение за поставяне се издава въз основа на схема и проектна документация, одобрени от главния архитект на местната администрация. Схемата за поставяне определя пространственото разположение, вида, типа, размерите и предназначението на обекта. Документацията ще се разглежда на заседание на Експертния съвет по устройство на територията към Общината, каза още арх. Митев.

 

Според промените в ЗУТ за обектите ще се изискват пълни архитектурно-художествени проектни части, свързани с градския дизайн, които трябва да отговарят на няколко показатели; конструктивно-инженерна част, която обхваща съответните специалности - пълни проекти за мрежата на техническата инфраструктура, в частност временните връзки, с които са подвързани съответните обекти и друг вид документи. Машините от типа за пуканки, царевица, машини за сладолед и подобни трябва да представят документ за сертификат на самото съоръжение, от който да е видно, че отговаря на изискванията на Агенцията по храните, на здравно-хигиенните норми на РЗИ и др.  

 

Кметът на Община Плевен Георг Спартански бе категоричен, че контролът на собствениците ще бъде още по-засилен и, че промяната ще допринесе да няма своеволия и индивидуални „архитектурни” решения на съоръженията, които да са не само неестетични, но и опасни за хората.

 

Летни градини и преместваеми съоръжения, за които вече са издадени разрешителни за поставяне, ще трябва в срок до 01 април 2020 год. да бъдат приведени в съответствие с новите разпоредби на ЗУТ. Тези, на които предстои подновяване на разрешителните, ще трябва да подават изискуемите според промените в Закона за устройство на територията документи. За целта бланките, с които ще се заявяват в Община Плевен нови преместваеми съоръжения, вече са актуализирани. Предстои и промяна на подзаконовите нормативни актове, каквито са наредбите на общината, за преместваемите съоръжения, летни градини, тенти, градини, машини.