Първо РУ - Плевен с информация до Общинския съвет за обществения ред за тримесечието

През отчетния период на територията на Първо РУ - Плевен са регистрирани 266 сигнала за престъпления

Информация за състоянието на обществения ред и противодействието на престъпността на обслужваната от Първо РУ - Плевен територия за периода януари - март 2019 г., ще бъде представена този месец в ПК по „Обществен ред и сигурност“ на Общински съвет - Плевен. Данните са изпратени от гл. инспектор Лидия Петкова до председателя на местния парламент Мартин Митев, който е резолирал справката за предстоящото заседание на комисията.

През отчетния период на територията на Първо РУ - Плевен са регистрирани 266 сигнала за престъпления, докато за същия период на 2018 год. те са били 270. За същият период са разкрити 98 престъпления при 60 броя за миналогодишния период, като е увеличен процента на разкриваемост с 15.28%, информира гл. инспектор Лидия Петкова. Анализирайки извършените престъпления, от Първо РУ - Плевен посочват, че при престъпленията против собствеността на гражданите като цяло се наблюдава намаляване с 45 броя - 125/170бр., налице е и увеличение на разкриваемостта на този тип криминални прояви. Отчита се намаление по почти всички домови кражби. Намаляване бележат и регистрираните престъпления свързани с наркотични вещества.

През периода 37 служители от сектор „Охранителна полиция" са участвали при провеждането на 24 специализирани полицейски операции. Служителите от "Териториална полиция" и ППД са съставили общо 1137 акта за установяване на административни нарушения. През отчетния период са извършени и 95 проверки на лица за съхранение на притежаваното от тях огнестрелно оръжие, както и на 73 обекта с общоопасни средства и по ЗЧОД.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен