Ученици от СУ "Пейо Яворов“ – Плевен наблюдаваха как протича реално съдебно заседание

Децата бяха поканени лично от заместник председателя на Районен съд Плевен – съдия Светослава Цонева

На 24.04.2019 година, ученици от училище "СУ "Пейо Яворов" посетиха Районен съд - Плевен и присъстваха на реален съдебен процес. Децата бяха поканени лично от заместник председателя на Районен съд Плевен – съдия Светослава Цонева, да присъстват на реално съдебно заседание водено от нея, където да видят какъв е реда в съдебната зала и какви процедури се извършват при разглеждането на едно дело.

Учениците проследиха с интерес протичането на две наказателни дела от частен характер и имаха възможност да видят разпит на свидетели, доклад на вещо лице и даване на обяснения от страна на подсъдим.

След края на съдебното заседание, съдия Светослава Цонева отговори на въпросите на децата, провокирани от чутото и видяното в съдебната зала днес.