Правителството одобри 20 млн. лв. лева за закупуване на училищни автобуси

Целта е да се улесни достъпът до образование на децата и учениците в задължителна училищна възраст, в чието населено място няма училища

Министерският съвет одобри допълнителни разходи в размер на 20 000 000 лв. по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2019 г. за закупуване на училищни автобуси.

Целта е да се улесни достъпът до образование на децата и учениците в задължителна училищна възраст, в чието населено място няма училища.

Със средствата ще бъдат подменени част от 860 - те училищни автобуса, закупени през периода 2005-2008 г., които са отпаднали или предстои скоро да отпаднат от транспортните схеми за превоз на ученици.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен