В РИМ - Плевен откриха изложба "С духа на Апостола"

Проведе се и Кръгла маса на тема "Изграждане и дейност на Вътрешната революционна организация (1869 - 1876 г.)"

На 8 май се проведе Кръгла маса на тема „Изграждане и дейност на Вътрешната революционна организация (1869 - 1876 г.)”. Тя бе организирана по повод 150 години от изграждането на Вътрешната революционна организация и създаването на Плевенския революционен комитет от Васил Левски. Научен ръководител бе проф. Пламен Митев, съобщават от музея. В мероприятието взеха участие изтъкнати историци и музейни специалисти като акад. Константин Косев (ИИИ при БАН), проф. Пламен Павлов (председател на „Фондация Васил Левски”), д-р Даниела Вичкова (ИИИ при БАН), доц. д-р Атанас Шопов (директор на ИМ-Панагюрище), доц. Светла Атанасова (РИМ-Велико Търново), д-р Милена Андреева (РИМ-Шумен), д-р Весела Антонова (гр. Русе), Дора Чаушева (директор на НМ „Васил Левски”-Карлово), Теодор Тончев (РИМ-Ловеч), Светла Мухова (Дирекция на музеите – Копривщица) и Кета Мирчева (гр. София). 

Последващо събитие бе откриването на изложба „С духа на Апостола”, включваща над 90 музейни експоната, предоставени от РИМ–Велико Търново, РИМ–Ловеч, РВИМ– Плевен, Национален музей „Васил Левски” – Карлово, Музей на народните занаяти и приложни изкуства– Троян, Специализиран музей за резбарство и зографско изкуство – Трявна и ИМ–Тетевен. В нея са представени оригинални оръжия и лични вещи на Васил Левски и изтъкнати дейци на създадените революционни комитети. 

Представи се и фотодокументалната изложба „Всичко, каквото съм сторил, сторих го за Отечеството” на Национален музей „Васил Левски” – Карлово. В един ограничен обем тя успява да обхване всички важни моменти от живота на Апостола, родното място и семейната среда като първоизточници на неговото родолюбие и демократизъм преди всички по-сетнешни влияния на европейската революционна и политическа практика.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен