Ученици от ПГРТО - Плевен се срещнаха с работодатели в областта на ресторантьорството

Представителите на ББК представиха на учениците проекта "Дунавско партньорство за мобилност и предприемачество“

Учениците от 11 и 12 клас на ПГРТО - Плевен се срещнаха с представители на Българската браншова камара и с работодатели в областта на ресторантьорството в град Плевен.

На срещата пръсъства директорът на гимназията госпожа Невена Арабаджиева.

Представителите на Българската браншова камара представиха на учениците проекта "Дунавско партньорство за мобилност и предприемачество“, който се изпълнява в трансграничната зона Румъния – България от Търговско – промишлена и земеделска палата Мехединци (Водещ партньор) в партньорство с Търговско-промишлена палата Видин.

Този проект е предназначен да подпомогне изпълнението на основните цели на стратегията на ЕС за заетостта, иновациите, образованието, социалното приобщаване и околната среда, предприемачеството, насърчаването и подкрепата за предприемачеството, планирани в редица потенциални действия, насочени към засилване на интелигентността, индустриалната политика, научните изследвания, иновациите или образованието.

Проектът предлага да се адаптира професионалното обучение към нуждите на региона, да се даде възможност за обучение на хора, които искат да започнат и развият бизнес, да се увеличи мобилността (клубове за работа, обучение, информация); да се подпомогне малкия и среден бизнес (обмен на опит, работни срещи, мрежа от предприемачи от трансграничната зелена икономика). Изпълнението на проекта допринася за намаляване на социалното напрежение, чрез създаване и поддържане на нови работни места и намаляване на нивото на безработица, съответно повишаването на заетостта и доходите на глава от населението, елементи, които допринасят за максимално удовлетворяване на личните нужди на населението.

Втората част на събитието беше насочена към кариерното ориентиране на младите специалисти в областта на ресторантьорството и туризма чрез осигуряване на пряк контакт с техните бъдещи работодатели от Плевен в лицето на госпожа Радка Младенова – собственик на ресторант „Корона“, господин Детелин Стоянов – собственик на ресторантите „Двете сърнета“ и „Люляците“ и господин Денис Томаров – управител на ресторант „Ростов“. Учениците имаха възможността да задават въпроси и да получат полезни съвети и ценна информация относно изискванията на работодателите към тях при кандидатстване за работа. Младите хора  заявиха и своите очаквания спрямо условията на труд и заплащането му. Така се получи един полезен диалог между двете страни, който доведе до преодоляване на психологическата преграда между работодатели и кандидат-служители и до заявеното желание на учениците да работят в тези ресторанти след завършване на учебната година.