Плевен без "Синя зона” в празничния ден

Паркирането трябва да става според изискванията на Закона за движение по пътищата

Със своя заповед кметът на Община Плевен Георг Спартански преустановява режима на платено паркиране на пътни превозни средства в обособените зони на 15 май 2019 г.

В празничния за град Плевен ден ще може да се спира безплатно на местата в "Синя зона". Заповедта е на основание чл. 44, ал.2 във връзка с чл. 44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 31а от Наредба № 3 за обществения ред при използване на пътни превозни средства на територията на Община Плевен и във връзка с решение №287/15.03.2001 г на Общински съвет – Плевен, за обявяване на 15 май - Празник на град Плевен, за неработен ден за учрежденията, звената и организациите на бюджетна издръжка на Община Плевен.

Паркирането трябва да става според изискванията на Закона за движение по пътищата. Нарушителите ще бъдат санкционирани, а пътните средства – репатрирани с автомобил тип "паяк”.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен