В Пордим се проведе първото Училище за родители

На срещата присъстваха родители на деца от града

Днес в град Пордим се проведе първото Училище за родители. Мероприятието е организирано съвместно от Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни при община Пордим и СУ "Свети Свети Кирил и Методий" гр. Пордим.

На срещата присъстваха родители на деца от града, които с интерес изгледаха презентацията представена от Йоана Кукова - педагогически съветник и Лъчезар Бузов - психолог.

Темите, които бях акцент в презентацията са свързани с ползите от образованието,защо е важно децата да посещават училище и какво ще загуби детето, ако не посещава училище.

Присъстващите споделиха опита си от техните деца, проблемите с които се сблъскват при отглеждането и възпитанието на децата си, за което получиха ценна консултация от специалистите.