Третират площи срещу плевели около жп линии в участъците Ясен – Плевен - Запад и Плевен - Запад - Пордим

Подлежащите на третиране терени са в местностите на общините по протежение на жп линия на разстояние 6 метра от глава релса

Наземно третиране по сервитутната железопътна линия София – Варна в участъците Ясен – Плевен - Запад и Плевен -Запад – Пордим ще се проведе от 20.05. до 21.05.2019 г. и от 22.05. до 23.05.2019 г. от 8.00 до 17.00 часа. Ще се използва препарат НАСА 360 СЛ, който не е токсичен за пчели. Подлежащите на третиране терени са в местностите на общините по протежение на железопътната линия на разстояние шест метра от глава релса.

Информацията е в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности. За организиране и провеждане на третирането отговаря инж. Димитър Велев. Телефонът за връзка е 0889 807 810.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен