МВР издава лични документи и в деня на евроизборите

Ще бъде оказвано съдействие на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност

Служителите на звената "Български документи за самоличност" в ОДМВР - Плевен ще работят на 26 май 2019 година от 08.30 часа до 19.30 часа. 

Дирекция „Български документи за самоличност“ е създала необходимата организация българските граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи (лична карта или личен /зелен/ паспорт) защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок, да имат възможност да упражнят правото си на глас. 

За да бъде издадено удостоверение е необходимо:

1. Гражданите лично да подадат искане в ОДМВР - Плевен и РУ при ОДМВР - Плевен от 08.30 часа до 19.00 часа;
2. Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване на правото на глас в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, се издават само след приемане на заявление за издаване на лична карта;

3. В случай на подадено и регистрирано по постоянен адрес заявление за издаване на лична карта, удостоверение може да се издаде във всяко РУ и ОДМВР независимо от обявения постоянен и настоящ адрес.

Удостоверения за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от общинската администрация.

УДОСТОВЕРЕНИЕТО СЕ ИЗДАВА ЗА ДА ПОСЛУЖИ САМО ПРЕД СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ И Е ВАЛИДНО ЕДИНСТВЕНО ЗА ИЗБОРНИЯ ДЕН 26 МАЙ 2019 Г.Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"