Ученици се запознаха с възможностите за средно образование в Плевен

Началникът на РУО - Плевен информира присъстващите за държавния план-прием за учебната 2019/2020 г.

Центърът за подкрепа за личностно развитие - Център за ученическо техническо и научно творчество - Плевен, организира изложение „Дни на средното образование”. В Актовата зала на Центъра за работа с деца перспективите си представиха 13 учебни заведения от нашия град - средни училища и професионални гимназии. Началникът на РУО - Плевен Албена Тотева информира присъстващите за държавния план-прием за учебната 2019/2020 г.

В продължение на два дни родители и ученици получиха подробна информация за възможностите за продължаване на образованието след завършен седми клас, предлаганите специалности по профили и професии и условията за кандидатстване.

"Дните на средното образование” са добра възможност за учебните заведения да представят своята дейност, постигнатите успехи и да споделят добри практики от училищния живот.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"