Предоставят безвъзмездно общински имоти на РЗИ - Плевен за управление и на читалището в Гривица за ползване

Мисия

04-06-2019, 13:55

Снимка:

архив

Автор:

pleven.utre

Всичко от Автора

Решението е на местния парламент

Недвижими, нежилищни имоти - частна общинска собственост, да бъдат предоставени безвъзмездно за управление на Регионална здравна инспекция /РЗИ/ - Плевен и за ползване на НЧ „Искра 1912" - с. Гривица, реши Общинският съвет на Плевен.

С договор от 19.05.2014 г. на РЗИ е предоставен безвъзмездно за управление за срок от 5 години общински имот - офиси, с обща площ 32 кв.м., на четвъртия етаж в административната сграда на ул. "Д.Константинов" №23. Тъй като срокът на въпросния договор е изтекъл на 19.05.2019 г., от РЗИ е весено писмо за сключване на нов поради необходимост от ползване на въпросните помещения за регистратура за класифицирана информация. ОбС - Плевен гласува да бъде сключен нов 5-годишен договор за това със Здравната инспекция. Консумативните разходи за текущото обслужване и поддръжка на имота, както и данък сгради и такса битови отпадъци за имота ще са за сметка на Регионалната здравна инспекция, се посочва в решението на общинските съветници.

С друго свое решение ОбС - Плевен, прие да се учреди безвъзмездно право на ползване за Народно читалище „Искра 1912" - с. Гривица, върху общински имот в населеното място, представляващ помещения от 100 кв.м. на третия етаж в административна сграда. Решението е във връзка със заявление, постъпило до Община Плевен от Борислава Георгиева - председател на читалището, за учредяване безвъзмездно право на ползване върху въпросния имот. Читалището е ползвало същите помещения и досега на основание 5-годишен договор от 20.06.2014 г. С решение на Общинския съвет безвъзмездното право на ползване се предоставя за срок от нови 5 години, като всички консумативните разходи за текущото обслужване и поддръжка на имота, както и такса смет, ще са за сметка на читалището.

 Снимка на Деня

Щрихи от Плевен