Ремонтират площадни пространства в Гулянци, Гиген, Брест и Долни Вит

Площадите ще бъдат изцяло обновени с нова настилка, осветление, озеленяване и кътове за отдих

Кметът на община Гулянци Лъчезар Яков подписа договор с ДФ „Земеделие” за финансиране на проект „Реконструкция и благоустрояване на площадни пространства в гр. Гулянци, с. Гиген, с. Брест и с. Долни Вит.”. Проектът е на стойност 758 141 лева (без ДДС) и се финансира от ЕС по ПРСР, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура.” 
Площадите на Гиген, Брест и Долни Вит ще бъдат изцяло обновени с нова настилка, осветление, озеленяване и кътове за отдих. В гр. Гулянци ще бъде обновена частта от централния парк срещу полицията, около паметника.
Предстои Община Гулянци да стартира процедурите за избор на изпълнител.

Ще припомним, че площадите на останалите населени места в община Гулянци бяха ремонтирани през 2012 година по мярка 322 от ПРСР. На стойност 1 455 490 лева (без ДДС) беше извършено благоустрояване на централните части в Милковица, Дъбован, Крета, Загражден, Искър, Сомовит, Шияково и Ленково.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен