Тази вечер: Обработка срещу комари ще бъде извършена в парк "Кайлъка"

Подлежащите на наземно третиране с топъл аерозол терени са около 60 дка

Обработка срещу комари ще бъде извършена в парк "Кайлъка". Тя ще се проведе между 21.00 и 24.00 часа, съгласно сключен договор между Областна администрация – Плевен и „Дезинсект” ООД. Подлежащите на наземно третиране с топъл аерозол терени са около 60 дка, преимуществено ще бъдат третирани площите около пешеходната зона в началото и централната част на „Кайлъка” до Бригадирската поляна, включително. Обработката се извършва с препарат/продукт „Ротрин 200”.

Оповестяването е в изпълнение на Наредба № 13/2016 год. за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен