От днес стартира приемът на кандидатстудентски документи за редовните конкурсни изпити в МУ - Плевен

Кандидат-студентите могат да подават документи онлайн чрез сайта на университета и на място в Ректората

От 17 до 28 юни Медицински университет – Плевен (МУ-Плевен) приема  кандидатстудентски документи за редовните изпити за специалностите „Медицина“ и „Фармация“ . Конкурсът по биология е на 2 юли, а по химия – на 9 юли. Изпитът по биология за бакалавърските специалности е на 23 юли със срокове за подаване на документи от 17 до 28 юни, от 03 до 05 юли и от 10 до 17 юли.

Кандидат-студентите могат да подават документи онлайн чрез сайта на университета и на място в Ректората. В случай че оценката от изнесените и предварителните изпити ги удовлетворява и кандидатите са решили да не се явяват на редовната сесия, те задължително трябва да подадат документи отново в определените срокове, за да посочат реда на желаните от тях специалности. Кандидатите за бакалавърските специалности могат да участват в класирането и с оценката си по биология от държавен зрелостен изпит или с оценка от друга матура по избор, без да се явяват на изпит.

Медицински университет – Плевен предлага обучение по общо 14 специалности, 4 магистърски и 10 бакалавърски програми в 5 професионални направления – медицина, фармация, здравни грижи, обществено здраве и социални дейности.

За учебната 2019/2020 година МУ-Плевен разкрива нова бакалавърска специалност във Факултет „Обществено здраве“ с прием след средно образование - „Социални дейности в здравеопазването“. Курсът е 4 години, редовно обучение по държавна поръчка. Кандидатите могат да се явят на тест по биология, да участват в класирането с оценка от матура по биология или друг зрелостен изпит по избор. Във Факултет «Обществено здраве» се разкрива и нова магистърска програма – «Медицинска рехабилитация и ерготерапия», с едногодишен курс на обучение след завършена бакалавърска степен по същата специалност.

За новата учебна година във всички специалности и факултети МУ-Плевен ще приеме общо 480 студенти по държавна поръчка в редовна и задочна форма на обучение. Увеличени са местата за прием в бакалавърските сцециалности – повече студенти ще се обучават за медицинска сестра и медицински лаборант. Висшето училище запазва приема по специалност «Социални дейности» в платена форма на обучение.

Непроменени остават таксите за явяване на кандидатстудентски изпити, както и за обучение по държавна поръчка и в платена форма.

През последните години МУ-Плевен провежда активна целогодишна кандидатстудентска кампания под мотото «Успяваме заедно», наситена с разнообразни инициативи и събития. Тя стартира с провеждане на подготвителни кандидатстудентски курсове по биология и химия за магистърските специалности «Медицина» и «Фармация» от университетски преподаватели. Тази година висшето училище разшири обхвата на изнесените изпити за бакалавърските специалности, като освен в градовете Монтана и Видин, изпити се проведоха и във Враца и Велико Търново. Мобилни групи от студенти и преподаватели посетиха над 150 гимназии в цяла Северна България. Бъдещите кандидат-студенти имаха възможност за провеждане на срещи-разговори с представители на висшето училище, запознаха се с конкурентните предимства на високотехнологичното обучение и с богатия академичен живот, който ги очаква като студенти на МУ-Плевен. В Деня на кандидат-студента висшето училище отвори врати, за да посрещне на място зрелостниците от Плевен и региона с демонстрации на 3D студиото за обучение и 3D медицинската маса за виртуални дисекции, както и с приветствия от най-изявените преподаватели и студенти от всички факултети.

За поредна година Медицински университет – Плевен заложи на успешното провеждане на предварителна изпитна сесия за кандидат-студенти през март и април 2019 г., резултатите от която имат еднаква тежест в балообразуването с изнесените и редовните изпити по биология и химия. В класирането кандидатът автоматично участва с получената най-висока оценка. Висшето училище признава за изпитни и оценките над 5.50 от национални олимпиади по биология и химия за текущата година.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен