Община Плевен ще кандидатства за доставка на екологични електрически автобуси

Проектът ще бъде разработен по процедура „Мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух”

Община Плевен ще кандидатства за сключване на споразумение за подготовката на проект „Утвърждаване на екологосъобразния обществен електротранспорт в Плевен” в партньорство с „Тролейбусен транспорт” ЕООД – Плевен. Проектът ще бъде разработен по процедура „Мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух” по приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух” на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”. В рамките на процедурата ще се подпомогне закупуването и доставката на нови съвременни екологични електрически транспортни средства (подвижен състав) на обществения транспорт, което ще доведе до намаляване на вредните емисии във въздуха, намаляване на шума и вибрациите и значително спестяване на енергия.

Комитетът за наблюдение на оперативната програма на свое заседание взе решение за предоставяне на финансов ресурс по процедурата, която ще бъде отворена за кандидатстване на 01.07.2019 год. Срокът за кандидатстване е до 30.08.2019 год., а в тази процедура Община Плевен е посочена като конкретен бенефициент. Намеренията са с новите електрически автобуси да бъдат обхванати линии в Индустриалната зона, за които няма кандидатствали превозвачи в обявените търгове, поясни кметът на Община Плевен Георг Спартански. След реализация на проекта, Плевен ще затвърди мястото си на първи и единствен в страната с изцяло екологично чист масов градски обществен транспорт с нулеви вредни емисии.Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"