10 проекта са одобрени от фондовете за градско развитие

Сред тях са проектът за възстановяване на синагогата във Видин и превръщането й в туристически обект, градска зона на Плевен и други

Фондовете за градско развитие одобриха 10 проекта на обща стойност 33,4 млн. лв., от които 17,3 млн. лв. са от Оперативна програма „Региони в растеж“. Сред тях са проектът за възстановяване на синагогата във Видин и превръщането й в туристически обект, градска зона на Плевен и други.

Това съобщи днес министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова при откриването на конференцията „Бизнесът и регионите“, организирана от Българската стопанска камара и списание „Икономист“.

С 369,7 млн. лв. към Фонда на фондовете бяха създадени три Фонда за градско развитие, които заедно с привлечените средства управляват около 585 млн. лв. Те могат да бъдат използвани под формата на нисколихвени кредити и банкови гаранции в проекти за подобряване на градската среда в 39 града, в сферата на туризма и културното наследство, напомни министърът.

Представители на българския бизнес могат да участват като крайни получатели на кредитно финансиране за проекти както в областта на спортната инфраструктура, зоните с потенциал за икономическо развитие, градската електромобилност и подобряване на градската среда, така и като партньори на общините в реализацията на мерки в подкрепа на обекти на културното наследство.

Аврамова обърна внимание на благоприятните условия на този вид финансиране – усреднена лихва по кредитите под пазарната, до 20 години срок за погасяване за проекти за градско развитие и в сферата на туризма, както и 15 г. за проекти за енергийна ефективност. Има и гратисен период за главницата по финансирането, който е до 3 г. за градско развитие и в сферата на туризма и културното наследство и до година и половина за проекти за енергийна ефективност.

Регионалният министър напомни, че инициативата JESSICA, 66 млн. лв. от която бяха от Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., привлече четири пъти по-голямо частно финансиране. С финансовия инструмент са реализирани 40 проекта и са разкрити над 600 нови работни места в София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора и Плевен. Сред най-значимите инвестиции с участието на българския бизнес са строителството на завод за замразени тестени изделия в Пловдив, за резервни части в зона с потенциал за икономическо развитие в Русе, реконструкция и покупка на ново оборудване за болници в София, строителството на спортните комплекси Арена Бургас и „Зона Б-5-4” в гр. София и много други. Инициативата е отворена за кандидатстване за българския бизнес и местните власти и към настоящия момент с хоризонт до 2025 г.

Нашите очаквания са, че с предвиденото изпълнение на финансовите инструменти ще се насърчат публично-частните партньорства с цел повишаване на качеството на живот на хората и стимулиране на икономическата активност. Само с общи усилия можем да постигнем добри резултати и да допринесем за по-доброто бъдеще на българските градове и райони, като намалим различията и спрем обезлюдяването, каза Петя Аврамова в заключение.

Пред медии регионалният министър коментира, че бизнесът създава работни места, а държавата трябва да осигури икономическа стабилност и условия за неговото развитие. Бизнесът търси добра инфраструктура, така че нашите основни усилия са насочени към това Северна България да има магистрала и към осигуряването на добра свързаност от Видин до Ботевград, допълни тя.

Чрез публично-частно партньорство могат да бъдат реализирани проекти, които да доведат до икономически растеж. Правителството работи за създаване на икономически зони в големите градове на страната, които да развият както тях, така и населените места в региона, каза още министърът.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"