Обновяват и разширяват оборудването на криминалистичната лаборатория на ОДМВР - Плевен

Ще бъде улеснена и снижена стойността на последващата поддръжка на техниката

Във връзка със стартиращ проект по  Норвежки финансов механизъм 2014–2021 днес се състоя официална среща за подписване на партньорско споразумение между Научноизследователския институт по криминалистика (НИК) и Националната служба за криминално разследване – Норвегия (Крипос). 

Проектът „Развитие на експертно-криминалистичните изследвания в Научноизследователския институт по криминалистика-МВР и техническо обновяване и разширяване на възможностите на пет базови криминалистични лаборатории“ е с общ бюджет в размер на 2 100 000 евро, а срокът за изпълнението му – 36 месеца.

В рамките на заложените дейности се предвижда да се обнови напълно и разшири оборудването на пет регионални криминалистични лаборатории: СДВР, ОДМВР-Пловдив, ОДМВР-Бургас, ОДМВР-Варна и ОДМВР-Плевен, като чрез обновяването на оборудването ще се постигне унифициране на техниката, което от своя страна ще уеднакви качеството на изготвяните в тези лаборатории изследвания. Ще бъде улеснена и снижена стойността на последващата поддръжка на техниката. Също така, ще се създаде възможност за въвеждане на система за управление на качеството, което от своя страна е основната стъпка в процеса на акредитация на отделните методи на изследвания. Наред с това, ще бъдат проведени и обучения на експертния състав в Норвегия и България.

След подписване на настоящото партньорско споразумение се очаква проектното предложение да бъде одобрено и проектът да стартира през есента на 2019 г.

На днешното събитие присъстваха представители на норвежкия партньор, директорът на Дирекция "Международни проекти" Мая Петкова, директорът на НИК-МВР Добринка  Маркова, заместникът й Владислав Янев, началници на отдели и сектори, служители.  Снимка на Деня

Щрихи от Плевен