Община Свищов домакинства форум по проект на INTERREG V-A Румъния – България

Мисия

02-07-2019, 11:38

Снимка:

община Свищов

Автор:

Мария Христова

Всичко от Автора

Той ще се проведе на 8-ми юли

Община Свищов е избрана от всички общини в обхвата на Дунавския трансграничен регион от териториите на България и Румъния, да бъде домакин на значимо престижно събитие. То се организира от Съвместния технически Секретариат на Програмата INTERREG V-A Румъния – България и ще се проведе на 8-ми юли.
Това домакинство е в резултат на успешното изпълнение на дейностите по проект: ROBG-174, „Вашето здраве има значение! Модернизация на болниците в градовете Зимнич и Свищов“, с водещ бенефициент Кметство Зимнич в партньорство с Община Свищов.
Предстоящото събитие ще бъде фокусирано към популяризиране на постигнатите резултати от изпълнението на проектните дейности.
Припомняме, че проектът с общ бюджет 1 475 894, 96 евро беше финансиран в рамките на Програмата INTERREG V-A Румъния – България, а основните дейности включваха: Ремонт и обновяване на помещения в МБАЛ “Д-р Д. Павлович” ЕООД – гр. Свищов; Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Компютърен томограф и обзавеждане към него; Доставка на напълно оборудван „Реанимобил“ (Линейка тип „С“) – лекотоварен автомобил за спешна медицинска помощ.
По време на събитието ще бъде представена и презентация, съдържаща информация за Програмата, в т.ч и за проекта, който беше изпълнен в партньорство с кметство Зимнич. Презентацията ще бъде последвана от пресконференция и посещения на четирите обекта, финансирани по програмата за Трансгранично сътрудничество, а именно МБАЛ “Д-р Д. Павлович” ЕООД – гр. Свищов, за да бъде представено оборудването, закупено в рамките на проекта, Културният център в с. Царевец, реализиращ се по проект „Традиция и танц - мост над река Дунав“, Кризисният център в с. Овча Могила, изпълняван по проект „Единни стандарти, засилена координация - обща сигурност“ и предстоящият проект „Повишаване на трансграничната мобилност, чрез подобряване на третостепенни възли към ТЕН-Т инфраструктурата и разработване и координиране на трансгранични транспортни системи“, осигуряващ изцяло рехабилитирана пътна артерия между селата Драгомирово и Овча Могила в община Свищов.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен