Намаляват проявите на футболно хулиганство

Данните са на Националния център по сигурността на спортни мероприятия при ГДНП

През първото полугодие на 2019 година, 88 са били задържаните след спортни срещи запалянковци. За сравнение за същия период на миналата година задържаните са били 96. Това сочат обобщените данни на Националния център по сигурността на спортни мероприятия при Главната дирекция „Национална полиция“ за първите 6 месеца на 2019 г.

Почти двойно намаляване на случаите на използване на пиротехника по време на спортни събития се наблюдава при сравнение на двете първи полугодия – от 459 за първото полугодие на 2018 г. през първите шест месеца на тази година са регистрирани 283 случая.

Анализът показва, че до голяма степен това се дължи и на промените в Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия, влезли в сила от есента на 2018 г., с които се въведоха нови мерки, с които се даде възможност за повишаване на ефективността на полицейската дейност.

Административнонаказателната дейност през първите 6 месеца на 2019 г. също е повлияла за постигане на тези резултати. Наказани са 48 лица, наложени са 45 принудителни административни мерки, 5 административнонаказателни мерки, 39 глоби и в 2 случая е наложено наказание „безвъзмезден труд в полза на обществото“.

Наложените принудителни административни мерки имат изключителен превантивен и възпиращ ефект, тъй като онези, на които се налагат, не могат да посещават футболни или спортни срещи за срок от една до пет години в България и чужбина.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен