Продължават инсектицидните обработки срещу комари по поречието на река Дунав

Toва информират от БАБХ в писмо до областния управител Мирослав Петров

До два километра от ивицата на Дунав южно от брега на реката от сръбската граница до село Сомовит ще бъде обработена срещу комари чрез авиационно третиране на  17 юли 2019г, сряда, информират от БАБХ в писмо до областния управител Мирослав Петров.

За следващия ден 18 юли, четвъртък, е планирано да бъдат третирани площите от село Сомовит до сухоземната граница с Румъния.

Следва да се има предвид, че обект на обработка ще бъдат неурбанизираните зони и дезинсекционните мероприятия ще продължат два дни в районите, разположени между село Сомовит и град Никопол.

Карта за двата дни е достъпна на адрес: http://tinyurl.com/y4ucsyom.

Площите ще бъдат третирани с Ефциметрин 10ЕК, чиято основна съставка е Ципермитрин.

В случай на промяна в метеорологичните условия графикът може да претърпи корекции.

Авиационните третирания ще се извършат при спазване на разпоредбите на Наредба №13 от 26 август 2016 г за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините на провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни  дейности.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"