Близо 100 км общински пътища ще бъдат ремонтирани до края на лятото

След проведени процедури бяха избрани изпълнителите и подписани договорите за извършване на дейностите

Близо 100 км общинска пътна мрежа ще бъде ремонтирана до края на лятото. Пътните участъци са общо десет, разделени в две обособени позиции. След проведени процедури бяха избрани изпълнителите и подписани договорите за извършване на дейностите.

„Инжстрой“ ЕООД ще ремонтира пет участъка от  пътната мрежа на територията на общината. Това са пътищата Плевен-Пелишат, Плевен–Къшин–Брестовец, пътят за Ловеч от разклона за село Пелишат в участъка Радишево–Тученица-Бохот, част от пътя Славяново-Тотлебен и от пътя Пелишат-Згалево. Други пет участъка ще ремонтира „Виагруп“ ЕООД. Това са части от пътищата Плевен-Ясен, пътят за Ловеч в участъка Ралево–Ласкар-Николаево, пътят Опанец-Биволаре, пътят за Никопол в участъка КАТ–Буковлък-разклона за село Върбица и участък от пътя за Русе между Плевен и Згалево. 

Дейностите включват изкърпване на асфалтова настилка чрез ръчно тампониране с неплътна асфалтова смес, ръчно полагане на 4 см плътна асфалтова смес, обработване на фуги и машинно асфалтиране. Там, където има необходимост, е заложено да бъдат почистени храсти и дървета и да се профилират банкети. Хоризонтална маркировка от бял студен спрей ще бъде положена на ремонтираните участъци от пътя Плевен-Пелишат и ремонтираните участъци от пътищата за Ловеч през Радишево–Тученица-Бохот и Ралево–Ласкар-Николаево.

Общата стойност на дейностите по ремонт на общинската пътна мрежа е 325 000 лв. без ДДС, като за първата обособена позиция са предвидени 166 666.67 лв., а за втората - 158 333.33 лв. Срокът за изпълнение на всеки от десетте пътни участъци е между 8 и 15 календарни дни.  Крайната дата за изпълнение на дейностите, заложена по договорите, е 30.11.2019 г., но от фирмите изпълнители се надяват при подходящо време да приключат ремонтните дейности до края на август 2019 г.