Общинският съвет ще вземе решение за отдаване под наем на летния театър

Редовната сесия на Общинския съвет ще се проведе на 25 юли

Редовната сесия на Общинския съвет ще се проведе на 25 юли (четвъртък) от 09.00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова”. В предварителния дневен ред са включени 30 точки.

Съветниците ще обсъдят предложенията на кмета Георг Спартански за отмяна на досегашната Наредба № 10 на Общински съвет – Плевен, и приемане на нова Наредба № 10 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Плевен, както и за приемане на Наредба за изменение на Наредба № 17 на Общинския за определянето и администрирането на местните такси  и цени на услуги на територията на община Плевен.

Кметът внася предложения и за  изменение на Инвестиционната програма на Община Плевен за 2019 година и утвърждаване на Правилник за устройството и дейността на ХГ „Илия Бешков” – Плевен.

Местният парламент ще вземе решение за отдаване под наем на терен – публична общинска собственост – „Летен театър“, находящ се в парк „Кайлъка”.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен