Бедствено положение в Русе заради Африканската чума

Областният управител на Русе със своя заповед от днес обявява бедствено положение за цялата територия на областта заради Африканската чума, съобщиха от областната администрация.

Заповедта е издадена във връзка с обявените първично възникнали три броя огнища на болестта Африканска чума по свинете в с. Пет кладенци, община Бяла и с. Ценово, община Ценово, област Русе и в свинекомплекс в с. Николово, община Русе. Бедственото положение се обявява на основание чл. 50 (1) от Закона за защита при бедствия и Контингенс плана за борба с особено опасни заразни заболявания.

Краят на обявеното бедствено положение се предвижда за 29.07.2019 г., като при необходимост, срокът ще се удължи след съгласуване с министъра на вътрешните работи.

„Въвеждам в изпълнение Областния план за защита при бедствия в част „Заразни болести и пандемии” и предприемане на съответните действия.

Определям, съгласно чл. 64, ал. 1, т. 13 от Закона за защита при бедствия, за ръководител на операциите за постигане целта на настоящата заповед – директор на ОДБХ – Русе.

Определям органите, отговарящи за прилагането на мерките, съгласно Заповед № РД11-1420/20.07.2019 г. на д-р Дамян Илиев – изпълнителен директор на Българска агенция по безопасност на храните и настоящата заповед, както следва:

Органите на ОДБХ Русе, които да организират цялостната дейност по координация, взаимодействие и изпълнение на дейностите, свързани с евтаназиране на животните, поразени от АЧС.

ОД на МВР – Русе да организира охраната на всички входно/изходни пътища на населените места, където има регистрирани огнища на зараза на заболяването АЧС и да подпомага ОДБХ – Русе с информация за наличието на свине в дворовете на стопани в населените места в област Русе.

Органите на РДПБЗН – Русе да окажат възможното съдействие в населените места, където има регистрирани огнища на зараза на заболяването АЧС, изпълнявайки разпорежданията на ОДБХ – Русе.

Кметовете на общини в област Русе да оказват пълно съдействие на органите по т. 5.1., 5.2. и 5.3. съгласно действащата нормативна база.

В хода на провежданите действия, да бъдат използвани човешки ресурси и техника на Военно формирование 32420-Русе.

При изпълнение на дейностите да се вземат всички необходими мерки за опазване здравето и живота на участниците в тях, като се провеждат необходимите инструктажи. Контрол по заповедта ще осъществявам лично”, завършва заповедта на областния управител. Снимка на Деня

Щрихи от Плевен