В Банско взимат превантивни мерки за африканската чума по свинете

Кметът на общината свика Общинската епизоотична комисия.

В изпълнение на Заповед № ОА-АК-138/22.07.2019г. на fбластния управител на Благоевград във връзка със създалата се тежка епизоотична обстановка и регистрираните нови огнища на болестта Африканска чума по свинете, днес кметът на община Банско Георги Икономов свика Общинската епизоотична комисия.
В работата на комисията взеха участие и представители на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”- Благоевград, Областна дирекция „Земеделие” - Благоевград, кметовете и кметските наместници на населените места на община Банско.
Д-р Снежина Грънчарова, официален ветеринарен лекар, информира присъстващите за симптомите на болестта АЧС и начините на пренасяне на заразата и епизоотичната обстановка в страната.
На срещата бяха набелязани мерки за осигуряване на по-добра информираност на жителите на община Банско за болестта.
Възложено бе на кметовете, кметските наместници, отдел „ОРС” да изготвят списъци на лицата, отглеждащи свине за лични нужди в така наречения „заден двор”, като същевременно се информират за задължението им за регистрация на животните съгласно изискванията на Закона за ветеринарномедицинската дейност.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен