Собственици на прасета в Буковлък, Коиловци, Згалево, Градище, Малчика и Беглеж отказват да ги заколят

В 36 лични стопанства заповедта не е спазена и продължават да се отглеждат прасета

По 300 лева ще получат стопаните, отглеждащи прасета за лични нужди, които доброволно  са умъртвили животните си и попадат в 20 километровата зона. Това съобщи на днешното заседание на областната епизоотична комисия областният управител Мирослав Петров, информират от областната администрация. Средствата са за дезинфекция на двора и ще бъдат отпускани след 26 август. За тази цел кметовете или кметските наместници следва да изготвят списъци на стопаните от съответното населено място, отглеждали до 5 прасета за лични нужди и които са заклали животните принудително с оглед мерките за справяне с болестта АЧС.

Списъците трябва да се предоставят  в Областната епизоотична комисия (ОЕК) и да бъдат  заверени от областния управител и от официалния лекар, с подпис и печат Условията за предоставяне на помощта вече са разпратени до общинските кметове. Областният управител Мирослав Петров изрично подчерта, че стопаните ще подават заявления по образец, с които ще декларират , че са извършили дооброволно клане,  почистване и дезинфекция на двора с  посочване на наименование и количество на закупения/ите дезинфектант/и и консумативи. «Така всеки участник в процеса ще носи своята наказателна отговорност, ако си позволи да предостави невярна информация», посочи областният управител Мирослав Петров. Той представи пред присъстващите акценти от провелата се Национална среща, във връзка с АЧС, като подчерта, че след овладяване на ситуацията, в стопанства от типа «заден двор» ще могат да бъдат отглеждани до 2-3 прасета.

Заместник – областният управител Татяна Божинова запозна присъстващите с писмото от МЗХ във връзка със средствата, които ще получат стопаните от населените места, част от санитарните зони и  заклали доброволно прасетата си. Тя допълни, че  общинските кметове вече разполагат и с необходимите образци на документите за изготвяне на необходимите списъци.

"Към днешна дата вече втора поредна седмица на територията на област Плевен няма регистрирани нови огнища на заболяването  Африканска чума по свинете при домашни и при диви свине”, информира директорът на ОДБХ – Плевен д-р Иван Йорданов. Във връзка със заповед на областния управител за определяне на 20 километрови зони около двата промишлени свинекомплекса и мерките, предвидени в тези зеповеди за доброволно клане на прасетата, отглеждани за лично ползване са извършени контролни проверки от девети август 2019.

"До този момент екипите са обхванали общо 58 селища от всички 63, попадащи в 20 километровите зони. Останалите населени места са Новачене, Санадиново, Бацова махала, Трънчовица, Българене са селища, в които имаше огнища и такива попаднали в 3 километровите зони, където беше извършено евтаназиране на свинете от типа „заден двор”, каза д-р Йорданов. В много голям процент от личните стопанства, отглеждащи прасета, стопаните са извършили заповедта за доброволно клане на домашните свине. Общия брой по данни, предоставени от кметовете, където това е извършено е 807. В 36 лични стопанства заповедта не е спазена и продължават да се отглеждат прасета.”, обяви д-р Йорданов. Той допълни, че в няколко населени места, които въпреки, че влизат в санитарните зони продължават да се отглеждат голям брой прасета. Това са Буковлък, Коиловци, Згалево, Градище, Малчика и Беглеж.

"Издадени са предписания с кратък срок за изпълнение. Ще последват контролни проверки и при констатиране на повторно неизпълнение, ще се съставят актове и ще се пристъпи към евтаназиране на животните”, каза още д-р Йорданов. Съгласно становището на ОДБХ – Плевен областната епизоотична комисия не взе решение за разширяване обхвата на вече определените 20 километрови зони.