1,5 млн. лв. приходи отчитат хотелите в областта през юни

Мисия

31-08-2019, 11:00

Снимка:

архив

Автор:

Мария Христова

Всичко от Автора

Туристи от Китай и Румъния са предпочели Велико Търново през месеца

През юни 2019 г. в област Велико Търново са функционирали 119 места за настаняване с над 10 легла - хотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2 471, а на леглата - 5 191 .

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през юни 2019 г. е  38 649, или с 4.1% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Намаление на нощувките се регистрира в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - с 11.1% и в тези с 1 и 2 звезди - със 7.1%. В местата за настаняване с 3 звезди броят на нощувките бележи ръст с 31.1%. Намаление на реализираните нощувки спрямо юни 2018 г. се наблюдава както при чужденците - с 10.2%, така и при българските граждани - с 0.7%.

През юни 2019 г. в местата за настаняване с 1 и 2 звезди са реализирани 73.0% от общия брой нощувки на българи и 37.4% - на чужди граждани. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 16.5% от нощувките на български граждани и 10.6% - на чужденци, а в местата за настаняване с 4 и 5 звезди тези дялове са съответно 10.4 и 52.0%.

 

Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Велико Търново през юни 2019 г. нарастват с 0.9% в сравнение със същия месец на 2018 г. и достигат 24 929. От всички пренощували лица 57.9% са българи, като най-голямата част от тях (71.3%) са нощували в места за настаняване с 1 и 2 звезди. Пренощувалите чужденци са 10 493, като 58.9% от тях са нощували в места за настаняване с 4 и 5 звезди. Най-много са пренощувалите граждани от Китай - 16.1% и от Румъния – 15.8% от всички пренощували чужденци.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през юни 2019 г. в област Велико Търново е 25.1%, като тя е най-висока в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 35.1%, следвана от тези с 3 звезди - 27.1%. Най-ниска заетост на леглата се наблюдава в местата за настаняване с 1 и 2 звезди - 22.2%. През юни 2019 г. в сравнение със същия месец на 2018 г. заетостта на леглата намалява с 1.1 процентни пункта.

Общата заетост на леглата в област Велико Търново е с 20.3 процентни пункта по-ниска от регистрираната средна за страната, която през юни 2019 г. е 45.4%.

Приходите от нощувки в област Велико Търново през юни 2019 г. са 1 501.2 хил. лв., или с 2.1% повече в сравнение с юни 2018 година. Приходите от български граждани нарастват с 6.6%, а тези от чужденци намаляват с 3.1%. Най-голяма част (48.7%) от реализираните приходи от нощувки през месеца в областта са постъпили в местата за настаняване, категоризирани с 1 и 2 звезди.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен