Дни на отворени врати и демонстрации организират огнеборците в Плевенско

Седмица на пожарната безопасност предстои в Плевен и региона

В периода от 9 до 13 септември 2019 година ще се проведат „Седмица на пожарната безопасност” и честване на професионалния празник на служителите от ГДПБЗН – МВР – 14 септември. РДПБЗН-Плевен и териториалните й структури са организирали различни мероприятия:

1. Провеждане дни на отворени врати във всички сгради на структури на РДПБЗН-Плевен от 9 септември 2019 година до 13 септември 2019 година за времето от 09:00 часа до 12:00 часа.

2. Общинско учение и пожаротактическо учение на тема „Действие при възникване на обща радиационна авария в АЕЦ-Козлодуй“ на 12 септември 2019 година в сграда на Община Кнежа и изграждане на Обединен контролно-пропускателен пункт в района на гр. Кнежа. Участници са сили и средства на Единната спасителна система - РДПБЗН-Плевен, Велико Търново и Ловеч, общинска администрация на община Кнежа, ОДМВР-Плевен, ЦСМП, БЧК, ДФ

 Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” – Плевен, град Плевен, ул. „Св.Св. Кирил и Методий” № 31, тел: 064/864 538; 064/864 370.
1. Демонстрация на пожарна техника пред сградата на Община Плевен, гр. Плевен, пл. „Възраждане” №2 на 10.09.2019 година от 09:00 часа. 
2. Провеждане на демонстративно занятие в ДГ „Първи юни”, град Плевен, ж. к. „Сторгозия” до бл. 65 на 11 септември 2019 година.

 РСПБЗН – Червен бряг  - град Червен бряг, улица „Георги С. Раковски” № 8 тел: 0659/9 22 22; 064/864 681
1. Разяснителна кампания за работата с Младежките противопожарни отряди „Млад огнеборец”, статут, реда и условията за сформиране и участие в тях на 10 септември 2019 година от 09:30 часа. 
2. Демонстрация на пожарна техника в сградата на РСПБЗН – Червен бряг на 11.09.2019 година от 09:30 часа.

 Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” – Гулянци, град Гулянци, ул. „Индустриална” № 10,  тел. 06561/21 21
1. Провеждане на демонстративно пожаротактическо занятие –гасене на пожар с прахови пожарогасители и представяне възможностите и оборудването на АГВП 3000/300 IVECO MAGIRUS FF150EW в Детска градина „Незабравка“ град Гулянци на 13 септември 2019 година от 10:00 часа до 12:00 часа.

 Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” – Левски, гр. Левски, ул. „Патриарх Евтимий” № 43; тел: 0650 / 8 08 40
1. Демонстрация на действия при гасене на пожар на ЛЗТ и ГТ и извършване на аварийно-спасителни дейности при отводняване в сградата на РСПБЗН-Левски на 13 септември 2019 година от 09.30 часа до 11.30 часа

 Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” – Никопол, град Никопол, пл. „Европа” № 3, тел: 06541/20 42
1. Демонстрация на пожарна техника в РСПБЗН-Никопол на 12 септември 2019 година от 10:00 часа.

 Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” – Белене, гр.Белене, ул. „България” № 50,  тел. 0658/3 13 63, 064/864 684
1. Демонстрация на пожарна техника в РСПБЗН-Белене на 12 септември 2019 година от 10:00 часа

 Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” – Кнежа, град  Кнежа, ул. „Марин Боев” №1, тел: 09132/70 61; 064/864 648
1. Демонстрация на пожарна техника в сградата на РСПБЗН – Кнежа на 11 септември 2019 година от 09:30 часа.

14 септември - професионален празник на служителите от ГДПБЗН – МВР Денят е определен за професионален празник на огнеборите през 1995 година с Решение № 385 на Министерския съвет на Република България. Датата 14 септември се свързва с откриването на Първия пожарникарски събор през 1905 година. Обявява се за Професионален празник на служителите на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – МВР, с което е възстановена традицията, по решение на Първия пожарникарски събор, тази дата да се отбелязва като патронен празник на пожарните команди в страната.
На събора, свикан на 14 септември 1905 година в София са разисквани състоянието на пожарните команди и тяхната техническа въоръженост, правилата за устройство на градските пожарни команди, проектоустав за доброволните противопожарни дружини, мероприятия за подобряване на положението на пожарникарите, осигуряването им в случай на злополука и др. въпроси. Констатирано е сериозно изоставане на пожарната защита в селата и малките градове. По време на събора се основава дружество на пожарните командири и се приема решение за издаване на списание „Пожарно дело” като негов орган. Пожарникарското дружество представлява пожарникарите при предложения и преговори с държавата. Утвърждава се традицията периодично да се провеждат събори (конгреси) на пожарните командири.
Решенията на Първия пожарникарски събор, въпреки големите трудности, се осъществяват на дело. Инициаторите на събора се заемат с изключителна преданост, енергия, професионализъм и всеотдайност с мисията за просперитет на пожарното дело и се изявяват като обществени личности, признати от цялото българско общество. Постигнатото в тази област получава и международна известност и признание. През 30-те години у нас е изграден модел за осигуряване на пожарната сигурност и защита на населението от бедствия, който е характерен и днес за развитите европейски страни.Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"