На 30 септември изтича срокът за подаване на коригиращи декларации

Животът

17-09-2019, 08:00

Снимка:

velikotarnovo.utre

Автор:

Мария Христова

Всичко от Автора

45 лица от областта са подали некоректни данъчни декларации

   На 30 септември изтича срокът за подаване на коригиращи декларации от физическите и юридическите лица. Гражданите и фирмите имат възможност еднократно да коригират данните, посочени в годишната декларация за облагане на доходите на физическите лица и формуляра за облагане с корпоративни данъци на юридическите.

   Това става с подаването на еднократна коригираща декларация след изтичане на срока за подаване на годишната данъчна декларация и преди 30 септември на текущата година. Коригиращата декларация касае промени, свързани с декларираните данъци от предходната година.

   Напомняме, че коригиращата декларация най-често се подава в случаите, в които лицата са пропуснали да посочат доходи, подлежащи на деклариране, а също така и когато са допуснали грешки в подадените вече декларации или са ползвали данъчни облекчения без необходимите законови предпоставки.

   Към настоящия момент в ТД на НАП Велико Търново са установени и уведомени 45 лица от област В. Търново с некоректни данъчни декларации,  които могат да се възползват от тази законова възможност.  

   Информация за попълване и подаване на данъчни и осигурителни декларации и внасяне на суми към бюджета може да се получи в сайта на приходната агенция - www.nap.bg или на телефона на НАП - 0700 18 700 /обажданията се таксуват по стандартната тарифа на съответния оператор/.