Къде ще спира токът днес - 17 септември

Снимка:

plevenutre.bg

Автор:

plevenutre.bg

Всичко от Автора

Още по Темата:

На 17.09.2019 г. /08:45 - 09:00 ч.; 10:00 - 10:15 ч./ - Бохот:   1-Ви Май 1 Водната Кула,3, 192008 Над Село , Iv-860 Кв.1, Ал. Стамболийски 17,31, Бачо Киро 9,11,6,7,3,8,13,4,7а,5,1, Бенковски 9а,2,5,10,1,4,3,7, Борис Шаранков 11,23,13,7,32,12,44,25,9,14,1,28,27,8,22,10,30,40,16,18,36,20,5,38,2,19,26,4,42,3,17,34,15,24, Боровец 2,11,13,9,1,5, Бузлуджа 27,18,28,24,22,5,20,13,6,8,17,10,9,7,16,23,8а,12,26,4,6а,14,31а,29,25,31,21,15,1,11,2, Вапцаров 1,8,4,10,9,14,2,5,12,6,8а, Васил Левски 12,8,14,5,16,9,11,10,18,13,13а,2,15,6,4,3,2, Вит 3,2,4,1,6,1а, Г.С.Раковски 5,1,1а,3, Ген.Скобелев 2,4,6а,1,6, Ген.Столетов 1,3,10,2,5,9а,8,7,6,9, Дунав 17,15,33,5,9,3,35,23,31а,1,29,11,25,19,21,31,15а,27,13,33а,39,41, Иван Вазов 8,4,10,2,6,4, Искър 6,2,3,8,5,7,9,1, Кацарска 3,5,7,18,23,19а,15,11,2,19,6,20,8,14,13,16,10,12,25,9,17,22,4, Кирил И Методий 3б,8,2,14,7а,4,16,10,1,7,3а,5,6,18,12,9,3, Любен Каравелов 14,3,5,24,4,18,30,34,36,28,32,8,20,10,16,22,6,7б,12, Марица 2,4,1, Местност Над Село , Местност Стадиона , Мусала 18,3,12,5,20,10,1в,16,22,14,1,6,4,2,1а,8, Никола Петков 16,13,11,19а,17а,23,33,14,20а,39,17,15а,29,27,20,31,24,37,19,15,21,22,35,9,18,25,12,8,6,5,4,3,2,1,10,7,8, Осъм 18,16,5,1,4,10,6,8,7,3,12,2,14, Паисий 4а, Петко Д.Петков 3,1,53,45,51,47,39,33,43,32,32а,31,28,30,37,20,35,41,5,6,19,11,2,29,21,9,14,4,16,23,17,18,7,10,13, Пирин 3,2, Пирогов 1,4,2а,5,3, Радецки 6,3,4, Рила 7,4,2,5,3,1, Средна Гора 5,4,5а,3,2,1, Стамболийски 21,24,1,16,10,22,2,23,4,27,26,9,10б,18,14,13,20,10а,5,6,11,12а,7,15,17,12,3,8,19,40,59,63,44,57,61,71,54,60,56,55,73,41,42,5,36,49,53,43,38,47,46,65,37,51,48,39,69,45,62,67,58,52,31,50, Стара Планина 4,7,5,1,6,2,3,10,12,8, Стефан Караджа 5,2,1,3, Стопански Двор , Странджа 1в,1б,41,1,4,1а,6,8,2, Струма 7,5,4,14,13,12,8,1,11,2,15а,3,10,6, Трайчо Костов 18,5,2,9,6,8,4,16,3,14,10, Хаджи Димитър 4,1,3,2,3а, Христо Ботев 4,1,9,20б,2,12,8,6,5,18,10,24а,16,20,7,22,3,20а,3а,13,48,58,21,44,60,17,40,32,21а,50,28,15,19,38,34,25,42,30,23,46,36,54,11,36а,52,26,33,27,60а,35,64,29,31а,31,37, Ю.А.Гагарин 3,12а,1,4,14,6,2,5,8,9,16,7,12

На 17.09.2019 Г. /08:45 - 10:15 Ч./ - Бохот:   Iv-860 Кв.1, Ал. Стамболийски 17, Бачо Киро 9,11,6,7,3,8,13,4,7а,5,1, Бенковски 9а,2,5,10,1,4,3,7, Бузлуджа 2, Вапцаров 1,8,4,10,9,14,2,5,12,6,8а, Васил Левски 18,13,13а,2,15, Г.С.Раковски 5,1,1а,3, Ген.Скобелев 2,4,6а,1,6, Дунав 17,15,33,5,9,3,35,23,31а,1,29,11,25,19,21,31,15а,27,13,33а,39,41, Иван Вазов 8,4,10,2,6, Искър 6,2,3,8,5,7,9,1, Кацарска 3,5,7,18,23,19а,15,11,2,19,6,20,8,14,13,16,10,12,25,9,17,22,4, Кирил И Методий 3б,8,2,14,7а,4,16,10,1,7,3а,5,6,18,12,9,3, Марица 2,4,1, Местност Стадиона , Никола Петков 8,12,8,6,5,4,3,2,1,10,7, Паисий 4а, Петко Д.Петков 3,1,53,45,51,47,39,33,43,32,32а,31,28,30,37,20,35,41,5,6,19,11,2,29,21,9,14,4,16,23,17,18,7,10,13, Пирогов 1,4,2а,5,3, Радецки 4, Стамболийски 21,24,1,16,10,22,2,23,4,27,26,9,10б,18,14,13,20,10а,5,6,11,12а,7,15,17,12,3,8,19,40,59,63,44,57,61,71,54,60,56,55,73,41,42,5,36,49,53,43,38,47,46,65,37,51,48,39,69,45,62,67,58,52, Стара Планина 4,7,5,1,6,2,3,10,12,8, Странджа 1в,1б,41,1,4,1а,6,8,2, Христо Ботев 4,1,9,20б,2,12,8,6,5,18,10,24а,16,20,7,22,3,20а,3а

На 17.09.2019 г. /08:45 - 10:15 ч.; 08:45 - 09:00 ч.; 10:00 - 10:15 ч./ - Брестовец:   Александър Петров 5

На 17.09.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./  - Мечка, Общ. Плевен:   Александър Стамболийски 31,9,3,1,19,23,11,33, Антим I 4,2, Г.С.Раковски 2,8,4,10,1,6, Данаил Попов 25,10,23,19,5,9,11,27,7,15,17, Максим Горки 10,12,14,6,2, Никола Петков 3, Пещера 1, Първи Май 9,1,3,11, Рила 14,17,10,2,11,4, Стоян Заимов 3,4,6, Татар Махала 34,38,15,26,36, Тодор Александров 9,3,7,5, Ю.А.Гагарин 1,3,11

На 17.09.2019 г. /08:30 - 16:00 ч./ - Плевен:   Акд.Й.Трифонов 8,16,35,19,21,20,22,19а,29,18,34,30,37,33,23,24,14,28,25,26,10,12,32,13,19а,17,31, Десети Декември 65,142,71,75,134,140а,67,138,140,73,69,144,136,146, Ем.Васкидович/Аврора/ 83,108а,100,84,98,87,95а,104,102,94,93а,87а,96,108,106,89,98а,99,77,94а,90,91,95,82,93,79,85,

97,99а,92,91а,102а,96а,100а, Йордан Йовков 23, Русе/Д-Р Бешев/ 64

На 17.09.2019 г. /09:30 - 12:00 ч./ - Плевен:   Бунтовник 3,1,5,7, Васил Друмев 4, Гоце Делчев 19,1,3,5,21, Дрин 1 Ат2,4,3,1,1 Гж2, Морава 16,17,26,28,21, Родопи 10,4

На 17.09.2019 г. /10:45 - 12:30 ч./ - Плевен:   Българска Авиациа /Индустр. 32, Георги Кочев 4 Пи Xxix 1270 Кв 617а, Изт.Индустриална Зона 134, Източна Инд. Зона Xxiv-1281 , Източна Индустриална Зона 617,130, Индустриална Зона 137,132, Местн.Западна Идустриална Зона , Хi А Кв.617

На 17.09.2019 г. /09:00 - 14:00 ч./ - Плевен:   Гена Димитрова 8,1,9а,6,6 А,5,4,9,12,6а,14,10,7,3, Изгрев 5,10,3,6,4,1, Кокиче 13,7,4,15,11, Миладинови Братя 1,26,24,28, Неофит Рилски 35,47,37,56,58,45,39,54,43,41,52, Огражден 2,6,4, П.Р.Славейков 71,63,67,65, Сторгозия 53а,53,54