ГДБОП и ОП-Благоевград разкриха мащабна трансевропейска измама с платена телевизия - IPTV

Извършени са големи нарушения на аудиовизуалното авторско право

Проведеният в много страни ден на акция, координиран от Евроджъст в Хага, доведе до разбиването на международна престъпна мрежа, извършваща масови измами с платена телевизия, което показва, че организираната престъпност разширява своите незаконни дейности в посока големи нарушения на аудиовизуалното авторско право. Действията, предприети в този уникален за Европейския съюз казус, са резултат от комплексни разследвания, проведени от прокурори от Неапол и Рим, с подкрепата на съдебни и полицейски органи от България, Германия, Гърция, Франция и Нидерландия, както и Евроюст. Щетите, причинени от престъпната групировка, възлизат приблизително на 6,5 милиона евро, като застрашават съществуването на много законни доставчици на платена телевизия на пазара. Преустановена е дейността на повече от 200 сървъра в Германия, Франция и Нидерландия, а над 150 PayPal акаунта на престъпниците са блокирани. Звеното за съдебно сътрудничество на ЕС, Евроюст, създаде своя стотен на брой координационен център, считано от създаването на първия център през 2011 г., имащ за цел предоставяне на подкрепа на място на националните органи за бързото прекратяване на незаконните дейности. Днешната едновременна операция доведе до прекъсване на сигнала за зрителите на незаконната платена телевизия в Европа, които са се възползвали от абонамент далеч под пазарната стойност.

 Резултат от трансграничните разследвания

- Комплексно и силно техническо разследване на организираната престъпна група (ОПГ) беше извършено от прокуратурата на Неапол, подпомагано от Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche della Guardia di Finanza di Roma.

- Поради трансграничното измерение на престъпните дейности, в Евроюст беше открит казус, който да подпомогне италианското разследване. Беше открита и връзка с друго разследване, водено от прокуратурата в Рим, което е подпомагано от Polizia di Stato Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni Sezione Financial Cybercrime.

- Евроюст осигури бърз обмен на информация с други участващи държави членки, както и правилното и бързо изпълнение на съдебните нареждания, включително

няколко европейски заповеди за разследване и за замразяване на активи. По време на деня на акция са конфискувани доказателства, включително сървъри, цифрово оборудване, платежни инструменти, регистрационни листове и друга инфраструктура (Баланс на натоварването). Идентифицирани са общо 22 заподозрени лица от различни националности.

 Дейности на престъпната мрежа

През 2015 г. започна ОПГ за незаконно повторно излъчване и продажба на продукти и услуги за плащане за гледане, подобни на предлаганите от Sky Italia, Mediaset Premium, Netflix, Dazon и Infinity в различни държави членки и други страни. Умелите престъпници са използвали най-напредналия и ефективен софтуер за измама. Създадени са няколко станции за препредаване със специални сървъри, за да се деактивира разшифроването на оригиналните програми и да се генерира незаконния IPTV сигнал в нарушение на Закона за интелектуалната собственост. Членовете на бандата са предлагали на широка публика от неподозиращи клиенти действителни платени телевизионни програми, кинематографични творби и съдържание при поискване на много ниска цена. Нелегално придобитите активи впоследствие са прехвърляни в чуждестранни банкови сметки.

Членовете на ОПГ са заподозрени в извършване на мащабни измами, киберпрестъпност и пране на пари.

 Национални органи

Следните национални органи, наред с други, са участвали в разследванията и в съвместния ден на акция, координиран от Евроюст:

 Италия

- Прокуратурата на Неапол

- Прокуратурата на Рим

- Държавната полиция – Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni Sezione Financial

Cybercrime

- Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche della Guardia di Finanza di Roma

 Гърция

- Службата за екстрадиция и правна взаимопомощ (MLA) на Апелативната прокуратура на Атина

- Службата за екстрадиция и правна взаимопомощ (MLA) на Първоинстанционния съд на Атина

- Първоинстанционната прокуратура на Атина

- Първоинстанционният съд на Солун

- Първоинстанционната прокуратура на Солун

- Гръцката полиция – Отдел за киберпрестъпност

- Гръцката полиция – Северен подотдел за киберпрестъпност

 България

- Прокуратура на Република България

- Министерство на вътрешните работи на Република България

С участието на окръжна прокуратура - Благоевград и отдел „Киберпрестъност“ на ГДБОП в страната са извършени претърсвания и изземвания на електронни доказателства от два адреса в Петрич – офиси и седалища на фирмите, използвани за извършване на престъпната дейност. Действията на прокуратурата и антимафиотите били съпроводени от четири командировани в България представители на италианските полицейски власти.  Шест месеца по-рано отдел „Киберпрестъпност“ на ГДБОП започна документиране на престъпната дейност, която се извършвала на територията на страната, като част от цялата международна дейност.  

Франция

- Direction Régionale de la Police Judiciaire de Lille

- Parquet du Tribunal de Grande Instance de Lille

Германия

- Главната прокуратура на Франкфурт на Майн – Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität

- Прокуратурата на Вупертал

- Държавната полиция на провинция Хесен

Холандия

- Звено за Международно Сътрудничество (ЗМС) на Прокуратурата в Хага и Националната Полиция, ХагаСнимка на Деня

Щрихи от Плевен