Ученици от ОУ "Св.Климент Охридски" очароваха с изпълнение по време на откриването на новото читалище "Родолюбие"

Част от учениците на ОУ "Св. Климент Охридски" взеха участие в откриването на най-новото читалище "Родолюбие" в гр. Плевен. Всички гости останаха очаровани от изпълнението им. Участие взеха деца от 4в клас с кл. ръководител г-жа Пенка Йосифова, от 4г клас с класен ръководител г-жа Елизабет Цветкова, от 4д клас с класен ръководител г-жа Венера Маринова.

Учениците представиха песента "Обичам те, България", получиха информация за бъдещите дейности в читалището и изразиха готовност да се включат активно в тях.

Гост на откриването бе г-жа Татяна Божинова, зам.областен управител.