Къде ще спира токът днес - 20 септември

На 20.09.2019 г. /08:45 - 09:00 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ - Бохот

На 20.09.2019 г. /08:45 - 09:00 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ - Ласкар:   Алеко Константинов 4,9,6,5,7,1,3,2, Ангел Кънчев 5,7,9,13,11, Васил Коларов 11,6,9,8,4, Васил Левски 4,7,Уо Тп2,5,9,3,2,1,8, Георги Бенковски 3,11,5,2б,1,8,4,10,2,7, Гоце Делчев 7,9,5, Иван Вазов 7,3,8,5,3а,1а, Кратово 6,4,3,5,2,1, Н.Й.Вапцаров 6,8,12,10, Под Село , Рила 3,5, Стоп Двор , Стоян Едрев 16,29,20,22,18,7,24,20а,1,4,23,19,25,9а,27,8,35,13,2,21,3,15,33,9,11, Христо Ботев 39,Уо Тп1,61,55,69,9,59,17,63,43,22,45,4,8,31,32,67,13,2,57,51,1,21,37,30,14,10,29,2а,40,15,16,20,11,41,36,23,33,26,25,5,28,19,12,53,3,38,6,49, Христо Смирненски 6,8,2,4,10,4а,1, Чернялка 3,7,1,3а,5,9,17,11, Шипка 5,1,3,2

На 20.09.2019 г. /08:45 - 16:00 ч./ - Ласкар:   Ангел Кънчев 5,7,9,13,11, Васил Коларов 11,6,9,8,4, Васил Левски 4,7,Уо Тп2,5,9,3,2,1,8, Георги Бенковски 3,11,5,2б,1,8,4,10,2,7, Гоце Делчев 7,9,5, Иван Вазов 7,3,8,5,3а,1а, Н.Й.Вапцаров 6,8,12,10, Под Село , Рила 3,5, Стоп Двор , Христо Ботев 61,55,69,9,59,17,63,43,22,45,4,8,31,32,67,13,2,57,51,1,21,37,30,14,10,29,2а,40,15,16,20,11,41,36,23,33,26,25,5,28,19,12,53,3,38,6,49, Христо Смирненски 1

На 20.09.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Мечка, Общ. Плевен:   Александър Стамболийски 31,9,3,1,19,23,11,33, Антим I 4,2, Г.С.Раковски 2,8,4,10,1,6, Данаил Попов 25,10,23,19,5,9,11,27,7,15,17, Максим Горки 10,12,14,6,2, Никола Петков 3, Пещера 1, Първи Май 9,1,3,11, Рила 14,17,10,2,11,4, Стоян Заимов 3,4,6, Татар Махала 34,38,15,26,36, Тодор Александров 9,3,7,5, Ю.А.Гагарин 1,3,11

На 20.09.2019 г. /08:45 - 09:00 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ - Николаево, Общ. Плевен:   Алабин 1,11,5,10,14,22,2,12,19,21,23,7,18,4,15,9,17,27,16,8,20,31,3,25,29,13, Варна 2,5,4,6,1,10, Васил Левски 5,17,8,6,15,12,7,24,26,23,25,14,19,21,4,16,18,22,9,37,38,34,32,31,27,46,36,58,52,45,30,39,28,29,43,56,50,42,44,41,60,40,54,10,62,57,78,5,65,51,53,49,63,64,68,74,59,61,55,66, Вит 1,7,8,9,3,5,2, Волга 10,7,2,5,3,6,4, Гоце Делчев 5,4,8,10,3,2,1, Дон 2,1, Дунав 3,8,2,6,7,5,4,9,1, Елин Пелин 6,10,4,2,8, Иван Вазов 5,39,25,37,31,35,10,9,29,14,7,12,17,21,15,19, Исперих 16,7,1,4,2,12,3,5,8,11,9,10, Кирил И Методий 14,26,6,18,19,17,21,12,7,30,20,24,9,1,2,13,4,3,22,32,10,5,11,16,8, Краварник , Латинка 2, Любен Каравелов 2,3,7,1, Марица 2,6,8,4,1, Месност Коджакър , Места 2,4, Местност Трите Дърве , Никола Вапцаров 2,6,8,3,1, Огоста 1,3, Одеса 2, Осъм 3,1, Отец Паисий 13,11,9,18,14,7,8,6,1,4,5,3,10,2, П.Хитов 4,2, Панайот Волов 4,1,2, Пирин 7,5,1,13,9,17,19,11,3, Полтава 11,9,7,4,2,3,10,8,1,6, Раковски 3, Рила 13, Родопи 6,2,4, Росица 3а,10,17,21,12,7,9,4,24,28,6,34,22,30,20,14,15,11,23,3,16,13,18,25,2,26,19,8, Сергей Румянцев 11,10,21,23,6,8,14,13,15,12,4,20, Сливница 3,1,7,5, София 12,6,2,17,10,13,16,20,4,3,19,14,9,1,18,5,7,24,8,11, Странджа 10,11,16,15,1,7,2,5,3,6, Струма 12,15,17,2,4,6,9,16,10,14,7, Тимок 1, Тунджа 6,2,1, Хаджи Димитър 3,27,23,39,25,46,9,32,28,13,21,4,14,29,36,18,17,11,43,22,8,62,5,М-Ст Върха,10,31,20,41,34,26,15,2,19,55,30,12,7,57,16,47,1,53,37,44, Хан Омуртаг 8,2,1,4, Хан.Аспарух 2,5,20,24,22,6,28,7,13,3,26,9,19,17,8,1,12,10,15,16,11,18,14,40,34,27,44,38,30,36,42,32,25,21, Христо Ботев 3,4,15,13,20,9,17,18,34,32,12,24,22,29,19,16,23,6,11, Христо Смирненски 3,1,2,4, Чернялка 9,12,14,7,11,13,32,24,26, Шипка 23,33,2,19,9,21,5,17,10,11,32,12,6,25,15,3, Ю.А.Гагарин 6,9,5,16,14,17,28,12,1,2,26,15,10,20,19,8,4,3,18,30,21,24,22,23,41,31,43,38,47,39,48,34,36,35,25,

27,44,37,29,45,46,40, Янтра 2,4,6

На 20.09.2019 г. /08:30 - 16:00 ч./ - Плевен:   Акд.Й.Трифонов 8,16,35,19,21,20,22,19а,29,18,34,30,37,33,23,24,14,28,25,26,10,12,32,13,19а,17,31, Десети Декември 65,142,71,75,134,140а,67,138,140,73,69,144,136,146, Ем.Васкидович/Аврора/ 83,108а,100,84,98,87,95а,104,102,94,93а,87а,96,108,106,89,98а,99,77,94а,90,91,95,82,93,79,85,

97,99а,92,91а,102а,96а,100а, Йордан Йовков 23, Русе/Д-Р Бешев/ 64

На 20.09.2019 г. /09:00 - 12:00 ч./ - Плевен:   Бреза 1, Бряст 6,2, Кайлъка , Местн.Кайлъка Задядрениязавод, Местн.Стража I Вилна Сграда,3,331а, Местн.Чаира Почивна База, Местност Стража 701 83, Райски Кът 19, Стража , Стража 701 318к, Явор 15,17,21,   М-Стстражата-1

На 20.09.2019 г. /16:30 - 17:15 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ - Плевен

На 20.09.2019 г. /09:00 - 11:00 ч./ - Славяново, Общ. Плевен:   Ал Стамболийски 13,1,38,3,10,15,30,8,5,14,6,2,36,11,16,32,18,22,2а,9,42,24,26,28,7, Г Димитров 19а,6,12,20,7,2,29,27,19,9,1,21,24,14,23,4,22,25,18,10,8,15,16,11а,11,26,5,13,17, Патриарх Евтимий 15,13,32,34,36, Пещера 1,4,2,1а,6, Цоню Матев 3,5,1, Чепеларе 9,6а,6,11,5, Чепино 9,4,7,5,3, Ямбол 2

На 20.09.2019 г. /11:30 - 13:30 ч./ - Славяново, Общ. Плевен:   Ал Стамболийски 27,23,46,31,50,52,33,56,44,40,25,58,54,48,60,62,17, Васил Левски 16,9,14,7,15,8,11,13,18,3,10,6,12,4,17, Лом 10,4, Марица 3,1,4, Мусала 14,18,16,12, Нова Загора 1,2, Отец Паисий 6,4,2, Троян 8,2,1,4,3,5, Чепеларе 9, Ямбол 13,8,7,16,17,11,15

На 20.09.2019 г. /14:00 - 16:00 ч./ - Славяново, Общ. Плевен:   Белмекен 2,5,8,1,4,3,7, Д.Д.Баучър 3а,1,2,4, Димитър Благоев 30, Лиляна Димитрова 10,5,2,9,12,14,8,6,16,4,7,3, Оборище 10,16,8а,8,6,28,24,3,26,34,38,40,14,32,20,12,2,7,36а,4,30,1,9, Пенчо Славейков 8,3,2,4,6,1, Черни Връх 3,4,5,6,2,1