Увеличение на пожарите в сухи треви през тази година в Плевен и региона

В последните години се забелязва тенденция за използването на опожаряване на земеделски земи с цел тяхното „почистване“

На територията на област Плевен се отчита значително увеличение на пожарите в сухи треви и стърнища, като за периода 16 септември – 19 септември 2019 година вече са 63.

При пожар в землището на град Кнежа на 18 септември 2019 година са унищожени 40 дка царевица.

В последните години се забелязва тенденция за използването на опожаряване на земеделски земи с цел тяхното „почистване“. Обръща се внимание на чл.6, ал.1, т.2 от Закона за опазване на земеделските земи (ДВ, бр.14/2000г.), забраняващ изгарянето на стърнища и други растителни остатъци. През изминалата седмица е съставен един акт за установяване на административно нарушение на лице, извършило запалване на стърнище в землището на село Ставерци, община Долна Митрополия.

"Напомняме, че всеки гражданин носи лична отговорност при използването на открит огън и за спазване на правилата за пожарна безопасност. Служителите на РДПБЗН – Плевен извършат проверки на землищата на населените места на територията на област Плевен. При констатиране на опожаряване на сухи треви и стърнища ще бъдат предприемани незабавни мерки за налагане на предвидените в закона санкции", казват от РДПБЗН.

В случай на пожар, задължение на гражданите е да се обадят на тел.112. На нарушителите на противопожарните изисквания ще бъде търсена административно-наказателна отговорност.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен