Отпускат се 27 млн. лв. по бюджета на ДФ "Земеделие" за преходна национална помощ за животновъди

Средствата ще се използват за изплащане на преходна национална помощ в сектора на животновъдството

Министерският съвет одобри допълнителни разходи по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за 2019 г. Средствата ще се използват за изплащане на преходна национална помощ в сектора на животновъдството.

Предоставянето на средствата ще осигури последователност в прилаганата политика от страна на Министерството на земеделието, храните и горите. По този начин ще се обезпечи подкрепата за животновъди, отглеждащи говеда, овце-майки и кози-майки през зимния период, когато има по-голяма необходимост от допълнително финансиране за извършване на животновъдната дейност.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен