55 идеи за промяната на Плевен

ДПС – Плевен влезе в кампанията за местните избори с 55 идеи за развитието на общината

ДПС представи листата си с кандидатите за общински съветници и програмата си за управление на Плевен, както и 55 идеи за по-добро качество на живот в общината. Листата, оглавявана от Велислава Кръстева, представлява букет от етноси и възрасти, палитра от специалности, симпатични, амбицирани хора, които са готови за промяна.

Представяме ви третата част от листата за общински съветници, които са готови да дадат на Плевен това, от което гражданите имат нужда.

9. Тамер Куртанов

Роден в гр.Плевен. Завършил е Средно специално техническо образование. В момента е заместник-областен председател на ДПС Плевен.

Плевен има нужда от промяна в мисленето и управленческите цели. Нашата листа е букет от етноси, от възрасти, от експерти. Ние сме млади, умни и амбициозни! Искаме промяна в работата на Общинския съвет, чрез осъществяване на експертни и открити за обществото ни решения. Хората трябва да знаят, че ние получаваме доверието им, а не властта. Защото властта остава у хората. В тези избори нашият слоган е „Власт за хората“ и това ще направим чрез промяна.

11. Илхан Куртаджъ

Роден на 10 март в гр. Плевен. Магистър по педагогика и история от ВТУ "Св.св. Кирил и Методий".

Плевен има нужда от промяна в областта на образованието. Необходима е стратегия за развитието на сектора в община Плевен за периода 2019-2023 г. Европейските политики за образование предлагат обмен на добри общообразователни практики. ДПС са верни на Евроатлантическата ориентация и на образователната традиция в община Плевен, която е добра основа за изграждането на стратегия за образование и обучение. Трябва да се работи за равен достъп до качествено образование на всички и подготвянето на качествен човешки капитал за реализиране в икономиката на общината. повишаване на качеството на образованието и обучението. Част от мерките за постигане на това е осигуряването на адекватна и иновативна образователна среда във всички учебни заведения на областта. Това всключва интерактивни методи на преподаване, аудио визуална техника и съвременна методика на преподаване, интеграционни процеси и активно гражданско участие. За да бъдат постигнати тези цели, са необходими усилията не само на община Плевен, но и на плевенската общественост, частният и неправителствения сектор.

15. Алдомир Проданов

Роден на 5 май. Завършил полувисше образование в Медицински институт, гр. Велико Търново. Заместник-кмет на гр. Славяново в периода 2011-2015 г. Кандидат за кмет на гр. Славяново.

Като кандидат за кмет на гр. Славяново ще насоча усилията си към създаването на благоприятни условия за развитие на бизнес и за повишаване на жизнения стандарт на хората. Като медицински специалист приоритет ща бъдат здравните грижи и подобряването на здравния статус на населението. Ще положа усилия за изграждането на Център за спешна и неотложна медицинска помощ. Ще направя необходимото, за да бъдат разкрити денонощни аптеки в общината. Приоритет ще бъде и осигуряването на детски градини и ясли за всички деца в общината.

19. Ахмед Мусатафов

Роден на 20 май в гр.Плевен. Завършил специалност „Машиностроене“ в СПТУ "Георги Петров". Заместник-общински председател на ДПС Плевен.

Местни избори 2019 са момента, в който ДПС трябва да заеме своето място в общинския съвет. Обръщам се към всички наши избиратели да дадат своя вот на доверие, за да покажем, както и в други населени места, къдетоДПС управлява, как качеството на живот се повишава. Искаме да имаме лостовете на местната власт, защото помним как Плевен имаше тежка и лека промишленост, как имаше професионални училища. Като участници в местната власт ние можем да защитим интересите на хората, да решим проблеми, които стоят от 30 години. Искаме Плевен да стане приоритет на централната и местната власт. Искаме нашите деца да се завърнат по домовете си.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен