В ДГ "Зорница" - Плевен стартира работата по проект по националната програма "Заедно за всяко дете"

Проектът предвижда дейности, насочени към повишаване на родителския капацитет и съвместни културни дейности на родители и деца

На 10 октомври в ДГ "Зорница" стартира Проект по националната програма "Заедно за всяко дете" – 2019 година Модул 2. "Добри практики за взаимодействие с родителите на институциите от предучилищното и училищното образование" - 3D усмивки".

Проектът ще се стреми към запълване на дефицита в родителските умения, като акцентът е за активно сътрудничество между родители и учители, както и активно привличане на родителите в образователния процес.

Проектът предвижда дейности, насочени към повишаване на родителския капацитет и съвместни културни дейности на родители и деца.

Усилията на ДГ "Зорница" през настоящата учебна 2019/2020 година са насочени към привличането на родителите в живота на детското заведение.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен