НАП - Плевен продава Мерцедес и минибагер

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ :

 на 07.11.2019г., от 10:00 на следните вещи:

-       минибагер, марка GEHLMAX, МОДЕЛ IHI 16N, № на двигател 3LB1NAAWB-06, фабричен № AM000727, година на производство 2004г.

Първоначална цена 12 700.00 лв. /дванадесет хиляди и седемстотин лева и 00 ст./

-       лек автомобил марка MERCEDES, рег.№ EH5385KA, рама № WDB2030161A289201, двигател № 61296230156088, година на производство 2002г., мощност 125kw, гориво дизел.

Първоначална цена 3 150.00 лв. /три хиляди сто и петдесет лева и 00 ст./

Огледът на вещите ще се извършва всеки присъствен ден от 28.10.2019г. до 01.11.2019г., от 09:00 ч. до 17:00 ч., по адреса на местонахождение на вещите - гр. Плевен, ж. к. „Сторгозия“ № 69, вх. „А“.

Условията и правилата за провеждане на търга, както и списък на вещите с тяхното описание и продажна цена са на разположение в сградата на ТД, гр. Велико Търново Офис гр. Плевен и на страницата на НАП в ИНТЕРНЕТ на адрес: www.nap.bg  

За контакти: телефон 064/898-310 – Александър Александров  /старши публичен изпълнител/ и 064/898-335 – Виолета Дининска /публичен изпълнител/

Ел. Адрес: a.aleksandrov@ro15.nra.bg.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен